Registerkort Nr A03

1811 Minnestavla över Livgardet till häst på Hantverkargatan 45

Land                                        SverigeA13

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 På Graverska husets sydsida, söder om Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Kungsholmen
GPS-angivelse:                     N59° 19′ 40.5401″, E18° 2′ 23.59″

Inventerad
Namn:                                      Claes Grafström
Datum:                                     Mars 2015

Historia
Från 1752 anlägger Jacob Graver ett engelskt garveri på tomten Asplunden. Verksamheten håller på till 1762 då Graver flyttar till Östergötland. Huset på bilden var familjen Gravers bostad. 1793 inreddes engelska garveriet till kasern för dåvarande Finska Lätta Dragonerna, från 1806 Livgardet till häst. Man fanns kvar där till 1811 då man flyttade till nybyggda kaserner på Storgatan.

Ägare
Namn:                                       Stockholms läns landsting (fastigheten)
Adress:                                      Hantverkargatan 45, 112 21 Stockholm
Tfnnr:                                        08-737 25 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text: KUNGL LIVGARDET TILL HÄST VAR HÄR FÖRLAGT 1793-1811
FINSKA LÄTTA DRAGONKÅREN, SOM UPPSATTES 1770 I BORGÅ KOM I SAMBAND MED STATSVÄLVNINGEN 1772 TILL STOCKHOLM. KÅREN SOM SAMMA ÅR UPPHÖJDES TILL GARDE, BLEV EFTER EN DEL NAMNFÖRÄNDRINGAR 1806 LIVGARDET TILL HÄST VILKET NAMN DET BEHÖLL TILL 1928 DÅ DET SAMMANSLOGS MED LIVREGEMENTETS DRAGONER TILL ETT NYTT FÖRBAND LIVREGEMENTET TILL HÄST. ÅR 1948 REDUCERADES DETTA REGEMENTE TILL LIVGARDESSKVADRONEN

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten