Registerkort Nr A01

1709 Minnesskulptur över slaget vid Poltava

A01Land                                         Sverige

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Poltavamonumentet står på Artillerigården, Riddargatan 13, Stockholm.
GPS-angivelse:                     N59°20’4.64″, E18° 4’46.76″

Inventerad
Namn:                                      Claes Grafström
Datum:                                     April 2016

Historia
Det s k Poltavamonumentet ”Svea och den fallne karolinen”. Det initierades av major Claes Grill och var till en början tänkt att hedra de karoliner som stupat i slaget vid Poltava. Den ursprungliga tanken var att monumentet skulle resas på slagfältet, men så blev det inte.  Det kom då efterhand att bli ett minnesmärke över alla stupade svenska soldater genom tiderna – ett slags ”Den okände soldaten” monument. Gruppen fick först en placering mitt på Artillerigården men kom 1957 att flyttas till en mer undanskymd plats under kastanjeträden vid Tyghusets västra del. Skulpturgruppen består av moder Svea som med en krans i handen vakar över en stupad karolin till hälften dold av en svensk fana.
En gipsavgjutning av monumentet finns i skansen Kronan i Göteborg.

Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                      Järntorget 84,  Stockholm
Telefon:                                     010-478 70 01
Mail-adress:                             sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Armémuseum (Statens försvarshistoriska museer)
Adress:                                       Riddargatan 13, 104 50 Stockholm
Tfnnr:                                         08-51 563 00
Mail-adress                              info@armemuseum.se

Övrigt
Minnesmärke av brons på sockel av granit. Invigt den 6 november 1904 på Artillerigården av Oscar II.
Konstnär: Theodor Lundberg (1852-1920)
Text på sockeln: FILIIS PRO PATRIA OCCISIS (TILL FOSTERLANDETS FALLNASÖNER).
Text på kransen: SVECIA MEMOR (SVERIGES MINNE).  THEODOR LUNDBERG. 1904. Signatur på ena sidan: ”19 TL 02”.
Informationsskylt:  Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten