Registerkort Nr M09

1811 Minnessten över Södra skånska infanteriregementet vid Hasslemöllan i Veberöd   

Län                                             Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)               Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Gamla vägen till Sjöbo ca tre km Ö Veberöd
GPS-angivelse:                    N55°37’51.01″ E13°31’41.61″

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg, Christian Braunstein och Lars Remfors
Datum:                                      2017-07-07

Historia
Södra skånska regementet uppsattes den 10 december 1811. Regementet roterades i södra delen av Skåne med 206 nummer i Kristianstads och 769 i Malmöhus län, och roteringen genomfördes huvudsakligen genom anlitande av en extra rotering. Regementet erhöll sitt värnpliktiga manskap från Malmöhus län.
Regementet övades i Veberöd men flyttade 1823 till Tvedöra och från 1888 till Revingehed.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Södra skåningarnas kamratförening
Adress:                                       c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Minnesmärke av granit restes den 11 augusti 1961 och var en gåva till regementet från dåvarande Veberöds kommun. Vid avtäckningen deltog förutom representanter för Veberöds kommun, regementschefen, överste Per Hjalmar Bauer, lägerchefen, major Nils Andersson och stabschefen, major Erling Lindén. Minnesstenen står enligt uppgift på fel plats,
Text: KUNGL SÖDRA SKÅNSKA INFANTERIREGEMENTET UPPSATTES HÄR ÅR 1811. VEBERÖDS KOMMUN RESTE STENEN 1961
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten