Registerkort DK39

Minnesplatta över belägringen 1658 – 1659 av Köpenhamn

Land                                         Danmark

Kommun (motsv)               Köpenhamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I Nationalmuseums kolonnad på Stormgade mellan Rådhuset och Christiansborg
GPS-angivelse:                      55°40’29.55″N 12°34’26.86″E

Inventerad
Namn:                                        Alexander Roth
Datum:                                       2019-09

Historia
Under en period av nära två år, efter freden i Roskilde 1658, belägrades Köpenhamn av svenska styrkor, sedan Karl X Gustav brutit freden och under ett drygt halvår försökt bemäktiga sig staden, med stora svenska förluster som följd. Svenskarnas lägerplats kallades Carlstad och låg på Bellahøj. I februari 1659 gjorde svenskarna ett försök att storma staden, men misslyckades – till stor del på grund av att en nederländsk flotta hade landsatt soldater och besegrat svenskarna i Öresund. Karl X Gustavs död 1660 gjorde definitivt slut på de svenska försöken att inta huvudstaden.

 Ägare
Namn:                                        Nationalmuseum
Adress:                                       Prinsens palats Ny Vestergade 10 1471 Köpenhamn
Tfnnr:                                         +45 4120 6850
Mail-adress:                             post@natmus.dk

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesskylt av marmor uppsatt år 1959 av Köpenhamns kommun
Text under Köpenhamns sigill: TIL MINDE OM SVENDSKE OG HOLLANDSKE SOLDATER SOM FALDT UNDER KÖPENHAVNS BELEJRING 1658 – 1659
OPSAT AF KÖPENHAVNS KOMMUNE 1959
Informationsskylt: Nej

Thomas Roth
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten