Registerkort Nr. DK36

Gravsten över underlöjtnant J S G Lundegreen från slaget vid Dübböl 1864

Land                                  DanmarkDk36

Kommun (motsv)        Köpenhamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:             Garnisonskirkegaarden vid Österport
GPS-angivelse:                N55°41’40.99” E12°35’06.29”

Inventerad
Namn:                                Christian Braunstein, Peter Wetterberg och Kjell Lundberg.
Datum:                               2015-07-10.

Historia
Slaget vid Dybböl eller Slaget vid Dybböls skansar var ett avgörande slag i det dansk-tyska kriget. Det utkämpades i Dybböl på morgonen den 18 april 1864 efter en belägring som påbörjats 7 april. Det svåra danska nederlaget mot den tyska avgjorde kriget.
Efter den danske kungen Kristian IX (som också var hertig av Slesvig) annekterat Slesvig i november 1863, trängde preussiska och österrikiska trupper in i Jylland januari 1864.
Danska arméns utrustning var sämre än de preussiska styrkornas. Skansen vid Dybböl var dåligt förberett för en belägring, eftersom Danmark hade prioriterat befästningen av Danevirke. Teknologiska framsteg inom artilleriet, särskilt räfflade kanoner, hade dessutom gjort skansens geografiska läge olämpligt för ett utdraget försvar. Efter två månaders bombardemang var den danska försvarslinjen underbemannad av utmattade och demoraliserade soldater.
Preussarna intog sina anfallspositioner 02.00 på morgonen den 18 april 1864. 10.00 upphörde det preussiska artilleribombardemanget och det preussiska infanteriet gick till anfall. Tretton minuter senare hade preussarna intagit den första reduttlinjen.
Genom ett motanfall av den danska 8:e brigaden kunde en total förintelse av de retirerande danskarna undvikas och det preussiska anfallet stoppas. Ett andra preussiskt anfall slog tillbaka brigaden och avancerade en kilometer till kvarnen i Dybböl; hälften av den 8:e brigaden stupade, sårades eller tillfångatogs. Resterna av 1:a och 3:e brigaderna lyckades fly till piren vid Sönderborg. 13.30 upphörde det sista danska motståndet framför Sönderborg, varpå en artilleriduell utbröt över Alssund.
Under slaget dödades eller sårades 3 600 danskar och 1 200 preussare. Segern tillät Preussen att använda skansen som samlingspunkt för ett anfall mot Als.
Minnesdag: 18 april.

Ägare
Namn:                                 Kyrkoministeriet, Danmark

Kostnader
Vård, skötsel/år:               –
Renovering:                       –

Vårdare
Namn:                                 Garnisonens kirkegård
Adress:                                Dag Hammarskjölds Alle 10, DK-2100 Köbenhavn
Telefon:                              0045-35 42 79 51
Mail-adress:                      mail@garnisonskirkegaard.dk

Övrigt
Dansk gravsten av grå granit med ett kors av vit marmor över svenske frivillige sekundlöjtnanten Johann Sigurd Gammaliel Lundegreen, vid 22.regementets 2.kompani 1864. Dansk beteckning B 3.2.
H 130 cm inklusive kors (h 37 cm, b 23 cm), b 90 cm, d 75 cm
Text: JOHANN SIGURD GAMALIEL LUNDGREN. FÖDT I SVERIGE. HAN FALDT FOR DANMARK. KAMPEN PÅ DYBBÖL DEN 18 APRIL 1864.
Johann Sigurd Gamaliel Lundgren föll tillsammans med kompanichefen Traugott och dog på sjukhuset i Stenderup den 28 april. Han begravdes på Garnisonskyrkogården i Köpenhamn den 13 maj 1864.

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM.