1718 Petter Långström (NO04)

P LangstromPetter Långström, född i Savolax, Finland, död 24 nov 1718 i Stjördalen, Tröndelagen, Norge. Troligen ogift. Långström var enligt traditionen bondson från Savolax och tillhörde den sk fördubblingen vid Björneborgs regemente, där han 1710 blev tjänstgörande fänrik och löjtnant vid Ruovesi kompani. Av general Carl Nieroth fick han befälet över ett kompani fotdragoner, som skulle underhålla sig själva med det byte de tog under sina strövtåg. Framåt sommaren drog Långström till södra Finland, där han genomförde lyckade överfall på posteringar i Helsinge och Sibbo och kapade flera lodjor i skärgården. Bland de fångar han tog var en dansk sjöofficer i rysk tjänst, den senare upptäcktsresanden Vitus Bering. 1716 drog sig Långström tillbaka till nordligaste Finland. Två år senare följde han med sitt frikompani i Armfeldts armé över de norska fjällen. Även i Norge tjänstgjorde han som partigängare. I augusti tillfångatog han kyrkoherden i Snaasen Nils Muus, en av danskarnas rapportörer, och i november sändes han av Armfeldt som kurir till Sverige. I Stjördalen föll han i ett bakhåll vid stranden av Forraälven och sårades dödligt av elden från en norsk bondehop. Sin postväska kastade han i vattnet, där den upptogs av norrmännen. Kring Långström och hans död har en rik sägenflora vuxit upp. Han lär ha begravts i Hegra kyrka. Langstroms monumentEtt monument över Långström restes 1931 i Lerfald vid Forraälven av Finland`s independence Society.

(delvis utdrag från Wikipedia)