Registerkort Nr Ä11

Minnessten över Västerbottens regementes inflyttning 1909 i Umeå 

Län                                              Västerbotten

Kommun (motsv)                 Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I Museiparken, 100m VNV Restaurang Vildmannen
GPS-angivelse:                        63°50’9.50″N 20°15’17.87″E

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2021-10-08

Historia
1909 flyttade Kunglig Västerbottens regemente från Vännäs läger till de då nybyggda kasernerna i Umeå. Regementet lades ner år 2000.

Ägare
Namn:                                       Umeå kommun
Adress:                                      Fritid, 901 84 Umeå
Tfnnr:                                        090-16 10 00
Mail-adress                              umea.fritid@umea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                     Ägaren

Övrigt
Minnesstenen är gjord i sandsten, 2,5 m hög, 0,45 – 0,6 m bred och 0,15 – 0,3 m tjock, avsmalnade uppåt, på västra sidan finns en oval släthuggen yta. Den restes från början strax söder om f d B-kasern.
Text: I ovalen står: INF 20, 1909
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten