1849 Gravkors i Flensburg över soldater ur Första Livgrenadjärregementet (DE25)

År 1849 blossade striderna mellan Danmark och Tyskland upp för att efter en kort tid, den 10 juli följas av en vapenvila. Under tiden fredsförhandlingarna hölls skulle preussiska trupper besätta Holstein, och norra Schleswig ner till Flensburg skulle besättas av 3 850 man svensk-norska trupper.
Bataljonens uppdrag blev att i norra Schleswig, i trakterna runt danska Aabenraa och tyska Flensburg fungera som en ”buffertzon mellan de två stridande folken. Den svenska styrkan var på plats mellan augusti 1849 och juli 1850. Historiebeskrivningen från svenskarnas insats i Schleswig är dålig i svenska källor. Man vet att svenskarna aldrig var inblandade i några reguljära strider med där tillhörande förluster. Men ändå fick några soldater sätta livet till på främmande mark.  Fast då var det fältsjukan som skördade sina offer. På 1800-talet och tidigare dog fler soldater av sjukdom än i strid.
Minnesdag       05-29 (Veterandagen)

Ty25aTy25bStående svart metallkors (ca 70 cm högt)  med vit inskription fäst i ett betongfundament. Begravda är ett okänt antal soldater ur Första Livgrenadjärrege-mentet.
Text på framsidan: SVENSKA KONGL. FÖRSTA LIF-GRE-NADIER REGEMENTETS FÄLTBATALLION RESTE DETTA MINNE ÖFVER DE GRENADIERER SOM AFLIDIT I FLENSBURG UNDER COMMENDERINGEN 1849 OCH 1850.
Text på fråndidan: OM VI HEMMA ELLER FJERRAN FALLA, HVILKEN JORD SPM ÄN VÅRT STOFT BETÄCKER, I WÅRT RÄTTA HEM WI SAMLAS ALLA NÄR UR GRAFVENS SLUMMER GUD OSS WÄCKER.