Minnesmärken

Det finns  f n 667 kända svenska militära veteranminnesmärken i Sverige och 221 i 29 andra länder.  Dessa är kategoriserade i grupperna Krig, Fältslag, Fredsbevarande missioner, Gravar och Andra militära minnesmärken.
Minnesmärkena är i Sverige fördelade med de gamla länsbokstäverna (undantag Västerbottens och Norrbottens län som har Ä respektive Ö) samt i övriga länder där minnesmärket har en internationell beteckning (ex PO = Polen). I båda fallen har minnesmärkena dessutom ett löpnummer samt en färgkod enligt nedan:

Röd text= Fältslag (motsv)
Blå text= Fredsbevarande missioner
 Grön text=  Gravar
 Svart text =  Annat militärt minnesmärke
 Datum =  Kransnedläggningsdag
 Kursiv text =  Identifierade och kontrollerade av SMVU. Registerkort finns
Förteckning över samtliga kända minnesmärken i respektive  länder. Klicka här > > >