1864 Massgrav med minnesplatta i Sönderborg över seklt von Knorring (DK11)

Slaget vid Dybböl eller Slaget vid Dybböls skansar var ett avgörande slag i det dansk-tyska kriget. Det utkämpades i Dybböl på morgonen den 18 april 1864 efter en belägring som påbörjats 7 april. Det svåra danska nederlaget mot den tyska avgjorde kriget.
Efter den danske kungen Kristian IX (som också var hertig av Slesvig) annekterat Slesvig i november 1863, trängde preussiska och österrikiska trupper in i Jylland januari 1864.
Danska arméns utrustning var sämre än de preussiska styrkornas. Skansen vid Dybböl var dåligt förberett för en belägring, eftersom Danmark hade prioriterat befästningen av Danevirke. Teknologiska framsteg inom artilleriet, särskilt räfflade kanoner, hade dessutom gjort skansens geografiska läge olämpligt för ett utdraget försvar. Efter två månaders bombardemang var den danska försvarslinjen underbemannad av utmattade och demoraliserade soldater.
Preussarna intog sina anfallspositioner 02.00 på morgonen den 18 april 1864. 10.00 upphörde det preussiska artilleribombardemanget och det preussiska infanteriet gick till anfall. Tretton minuter senare hade preussarna intagit den första reduttlinjen.
Genom ett motanfall av den danska 8:e brigaden kunde en total förintelse av de retirerande danskarna undvikas och det preussiska anfallet stoppas. Ett andra preussiskt anfall slog tillbaka brigaden och avancerade en kilometer till kvarnen i Dybböl; hälften av den 8:e brigaden stupade, sårades eller tillfångatogs. Resterna av 1:a och 3:e brigaderna lyckades fly till piren vid Sönderborg. 13.30 upphörde det sista danska motståndet framför Sönderborg, varpå en artilleriduell utbröt över Alssund.
Under slaget dödades eller sårades 3 600 danskar och 1 200 preussare. Segern tillät Preussen att använda skansen som samlingspunkt för ett anfall mot Als.
Minnesdag: 18 april.

Dk11Dansk minnestavla över svenske frivillige, sekundlöjtnanten Gustav Hermann von Knorring vid 22. Regiments 5.kompani 1864. Granittavla. Storlek: h 40, b 50 cm. Det är okänt när den uppsattes och av vem (dansk beteckning MSS-096c).
Text: SVENSK FRIVILLIG UNDERLÖJTNANT G. H. VON KNORRING 22.INF. REGT. FALDEN 18.April 1864 HVILER I DENNE GRAV.

Sekundlöjtnanten Gustav Hermann von Knorring stupade vid Skans II den 18.april 1864. Ursprung-ligen var hans gravplats okänd, men 1914 skänkte general von Sass-Jaworski, som deltog som premiärlöjtnant i stormningen av Skans II, Gustav Hermann von Knorrings sabel till Sönderborgs Museum. Han upplyste då Jens Raben, om att han själv var med om att begrava von Knorring i massgraven för de 209 danska soldaterna 1864.