1612 Massakern i Sinclairs pass (NO01)

Massakern i Sinclairs pass 1612 i Kringen. En mindre skotsk styrka på 400 man var på marsch genom Norge för att ansluta sig till svenska armén. De norska bönderna i övre delen av Gullbrandsdalen beslöt att lägga sig i bakhåll för att hindra förstärkningen till den hatade svenska armén. Älven Laagan löper längs hela dalen och där denna förenar sig G Sinclairmed Otta på en plats med samma namn. Beslöt man att bakhållet skulle äga rum. Vid Kringen går vägen nedanför en brant bergssluttning och där arrangerades ett klippskred. Eftersom norrmännen uppe på berget inte kunde se vägen skulle signal att utlösa skredet ges med hjälp av en lur av en flicka på andra sidan dalen, Allt fungerade enligt planen och många skottar krossades av de fallande klippblocken. Därefter anföll bönderna de överlevande och dödade huvuddelen. Av 400 skottar överlevde bara 18, bland dessa anföraren Alexander Ramsay, togs till fånga. George Sinclair var en av de skotska kompanicheferna och stupade i slaget. Det är oklart varför det är hans namn som använts i beskrivningen av händelsen och varför en minnessten restes över honom i Kvam något söder om Kringen.