Sydkorea

Text kommer

KR01 1950 53 Minnessten över Svenska Röda Korsets fältsjukhus i Busan
KR02 1950-53 Minnesmonument över ”Svenska Röda Korsets fältsjukhus i Busan
 KR03  1950-53 Minnessten över ”Svenska Röda Korsets fältsjukhus i Busan
 KR04  1950-53 Äldre minnesmärke över ”Svenska Röda Korsets fältsjukhus i Seoul
 KR05  1950-53 Yngre minnesmärke över ”Svenska Röda Korsets fältsjukhus i Seoul
 KR06  1956 Minnessten över överste Nore Erikssons död i Panmunjom
KR07  1950- Klockstapel i Panmunjom