St-Barthélemy

BL01. Kanoner från mitten av 1800-talet på fort Oskar
BL02. Kyrkogård ?