Ryssland

Text

 

RU01. Minnessten över Nyens skans utanför S:t Petersburg
RU02. Grav med svenska soldater i S:t Petersburg   
RU03. 1944 Minnesmärke över slaget vid Tali-Ihantala