Göteborg och Bohuslän (Västra Götalands län)

1961

Området ingår sedan 1998 i Västra Götalands län.
Göteborg med dess föregångare Lödöse och Elfsborg har varit krigsskådeplatser i  alla krig mot Danmark sedan 1500-talet. Detsamma gäller Bohuslän som blev svenskt efter freden 1658 i Brömsebro.

 

 

 

 

Registerkort
Beteckning
O01
1658 Minnesstaty överkung Karl X Gustaf och Erik Dahlberg i  Uddevalla O02
1658 Minnessten över Freden i Roskilde i Uddevalla O03
1677 Minnessten över slaget vid Landskrona i Uddevalla O04
1678 Försvaret av Bohus fästning  O05
1700 Minnessten över grundandet av Nya varvet , Göteborg O06
1712 Minnessten över slaget vid Gadebusch i Uddevalla O07
1716 Minnessten över slaget vid Dynekilen  O08
1717 Minnessten över slaget vid Strömstad  O09
1718 Minnessten över galärtransporten StrömstadHällesmörk O10
1719 Minnestavla över Älvsborgs regementes försvar av Nya Älvsborg O11
1790 Minnesssten över slaget vid Svensksund,  Uddevalla O12
1808 Minnessten över stupade kaptenen A G Oxenstierna I Svinesund O14
1811 Minnesinskription över kanonslupar under kriget på Lilla  Aspholmen O15
1914 Minnessten över Landstormens mobilisering i Göteborg O16
1914 Minnessten över Landstormens IV..bat vid Torslanda kyrka O17
1913 Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamo O18
1913 Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamos officersmäss O19
1913 Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamos underofficersmäss O20
O21
1919 Minnesvård över de vid västkusten förolyckade två flygarna, löjtnanterna F. G. A. Netzler och K. F. A. Tåhlin på Nya Varvets kyrkogård O22
1943 Minnesmärke över nedskjutningen av en DC 3 på Hållö O23
1940-45 Minnessten över Bohusläns regementes beredskapstid i Håvedalen O24
1939-45 Minnesmärke över omkomna i Gbg garnison  på Nya Varvets kyrkogård i Göteborg O25
1950 Minnestavla över omkomna vid HMS Barbaras förlisning på Amf 4 O26
1961 Minnesmärke över Bohusläns regementes 300 årsjubileum i Uddevalla O27
1961 Minnestavla skänkt av kamratföreningen vid Bohusläns regementes 300 års jubileum i Uddevalla O28
Minnestavla skänkt av kommunen vid Bohusläns regementes 300 årsjubileum i Uddevalla O29
1961 Minnesstaty över Bohuslänsk dragon i Uddevalla O30
2022 Minnessten över Marinen 500 år vid Klippan i Göteborg  O31
1994 Minnessten över Göta artilleriregemente och Göta Luftvärnsregemente på Kviberg i Göteborg O32
2006 Minnessten över Göta flygflottilj, Västra värnpliktskontoret samt FM helikopterverksamhet på Säve O33
1992 Minnesmärke över Bohusläns regemente i Uddevalla O34
2000 Minnessten över Älvsborgs kustartilleriregemente/amfibieregemente i Göteborg O35
2003 Minnessten över omkomna vid hkp-olycka i Göteborg och minnesplatta på Barlind O36
2021 Veteranminnesmärke i Färjenäsparken, Göteborg O37
Gravsten över familjen Stjernman i Ljung O38
1968 Gravsten med flygförarmärke m/36 över fältflyg R. Lammervo på Naversta kyrkogård O39
Gravkvarter (I 17) på Ramneröd kyrkogård i Uddevalla O40