Västernorrlands län

Länet består av landskapen Ångermanland och Medelpad.  Liksom stora delar av övriga Norrlandskusten drabbades Sundsvall (Medelpad) av rysshärjningarna år 1721, då ryssarna plundrade och brände ned staden och kvarlämnade endast ruiner. En svensk försvarsstyrka på omkring 300 man (ur Jämtlands kavallerikompani samt allmoge och borgare från Sundsvallstrakten) besegrades av över 7 000 ryssar i slaget vid Selånger, vilket var det stora nordiska krigets sista strid.
Minnessten över norrländska artilleriet vid Borgsjö skans, Ånge Y01
Minnessten över slaget 1721 vid Sundsvall- Selånger vid Selångers kyrka Y02
Minnessten över slaget 1721 vid Sundsvall-Selånger vid Widebron Y03
Minnesplatta över Norrlands trängregemente i Sollefteå Y04
Minnessten över förolyckade vid Västernorrlands regemente i Sollefteå  Y05
Minnessten över Västernorrlands regementes lägerplats på Viksmon i Grannge  Y06
Minnessten över Västernorrlands regementes lägerplats på Sånga mo i Sånga socken  Y07
Minnessten över Västernorrlands regementes lägerplats Gamla lägret i Övergård  Y08
Minnessten över Sundsvalls luftvärnsregemente i Sundsvall  Y09
Minnessten över Sundsvalls luftvärnsregementes skjutplats på Åstön  Y10
Minnessten över Fjärde intendenturkompaniet i Sollefteå  Y11
Minnessten över Härnösands kustartilleriregemente i Härnösand  Y12
Minnessten över 1809 års lantvärnsmän i Sundsvall  Y13
Minnessten över Ing 3 vägbygge vid Myckelsjö i Indal  Y14
Minnesplatta över Norrlands artbatteri på Östanbäckesgatan 8 i Härnösand  Y15
Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Sundsvall  Y16
Gravkvarter (I 21) på kyrkogården vid Sollefteå kyrka  Y17
Gravkvarter (T 3) på kyrkogården vid Sollefteå kyrka  Y18
Minnessten över T 3 100 år i Officersparken i Sollefteå  Y19
Minnesskylt på T 3 officersgrind i Sollefteå  Y20
Minnessten över Landstormen öster Mjällom Y21
Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Sollefteå Y22
Vteranminnesmärke i Stadsträdgårdsparken, Örnsköldsvik Y23
Minnessten över Oscar II:s besök vid I 21 i Gamla lägret, Övergård  Y91
Minnessten över Oscar II:s besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå  Y92
Minnessten över Gustaf V:s besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå  Y93
Minnessten över Carl XVI Gustafs besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå  Y94