Västernorrlands län

Länet består av landskapen Ångermanland och Medelpad.  Liksom stora delar av övriga Norrlandskusten drabbades Sundsvall (Medelpad) av rysshärjningarna år 1721, då ryssarna plundrade och brände ned staden och kvarlämnade endast ruiner. En svensk försvarsstyrka på omkring 300 man (ur Jämtlands kavallerikompani samt allmoge och borgare från Sundsvallstrakten) besegrades av över 7 000 ryssar i slaget vid Selånger, vilket var det stora nordiska krigets sista strid.
1721 Minnessten över slaget vid Sundsvall-Selånger vid Selånger kyrka  Y01
1721 Minnessten över slaget vid Sundsvall-Selånger vid Widebron  Y02
1809 Minnessten över lantvärnsmän i Sundsvall  Y03
1847 Minnessten över Västernorrlands regementes lägerplats på Viksmon i Graninge  Y04
1893 Minnessten över norrländskt artilleri vid Borgsjö skans, Ånge  Y05
1893 Minnesplatta över Norrlands artilleriregementes 1.batteri i Härnösand  Y06
Minnessten över Västernorrlands regementes lägerplats på Sånga mo i Sånga socken  Y07
Minnessten över Västernorrlands regementes lägerplats Gamla lägret i Övergård  Y08
1927 Minnessten över Fjärde intendenturkompaniet i Sollefteå  Y09
1940-45 Minnessten över förolyckade vid Västernorrlands regemente i Sollefteå  Y10
1943 Minnessten över landstormen Ö Mjällom, Norrfällsviken  Y11
1955 Minnessten över Ing 3 vägbygge vid Myckelsjö i Indal  Y12
1982 Minnessten över Sundsvalls luftvärnsregemente i Sundsvall  Y13
1982Minnessten över Sundsvalls luftvärnsregementes skjutplats på Åstön  Y14
1994 Minnesplatta över Norrlands trängregemente i Sollefteå  Y15
1994 Minnessten över T 3 100 år i Officersparken i Sollefteå  Y16
1998 Minnessten över Härnösands kustartilleriregemente i Härnösand  Y17
2000 Minnessten över Västernorrlands regemente och Norrlands trängregemente, Sollefteå  Y18
2017 Veteranminnesmärke på Esplanaden vid Folkets hus i Sundsvall  Y19
2018 Minnesskylt på T 3 officersgrind i Sollefteå  Y20
2019 Veteranminnesmärke i Stadsträdgårdsparken, Örnsköldsvik  Y21
2020 Veteranminnesmärke i parken Hantverkargatan/Djupövägen i Sollefteå  Y22
Gravkvarter (I 21) på kyrkogården vid Sollefteå kyrka  Y31
Gravkvarter (T 3) på kyrkogården vid Sollefteå kyrka  Y32
 
1902 Minnessten över Oscar II:s besök vid I 21 i Gamla lägret, Övergård  Y91
1902 Minnessten över Oscar II:s besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå  Y92
1934 Minnessten över Gustaf V:s besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå  Y93
1976 Minnessten över Carl XVI Gustafs besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå  Y94