Värmlands län

Värmland höll under marsken Erik Kettilssons ledning fast vid Magnus Eriksson och Håkon under hela senare 1300-talet. År 1437 ägde en bonderesning rum i Jösse härad med omnejd som riktade sig mot rådet och Karl Knutsson (Bonde).
Statskuppen 1809 tog sin början i Värmland. Upproret började bland soldater och officerare i den del av den Västra armén som var förlagd i Värmland och leddes av generalmajor Georg Adlersparre, pådriven av den radikala gardeskaptenen Carl Henrik Anckarsvärd. Georg Adlersparre var vid tiden överadjutant vid Värmlandsfördelningen, som utgjorde Västra arméns högra flygel. Natten mot den 7 mars 1809 tog upprorsmännen kontroll över Karlstad, där de ställde upp kanoner på torget och proklamerade ett revolutionsmanifest. Genom sin position vid Värmlandsfördelningen kunde Georg Adlersparre ta ledning över trupperna i trakten runt Karlstad. Den 9 mars 1809 påbörjade Georg Adlersparre och delar av Västra armén en marsch mot Stockholm, för att avsätta Gustav IV Adolf.
1644 Minnessten över Morast skans, Charlottenberg S01
1644 Minnessten vid Eda skans S02
1808-1809 Minnessten över krigskyrkogård på V fältet i Kristinehamn S03
1808-09 Minnessten över krigskyrkogård på Djäknefältet i Karlstad S04
1808 Soldatgrav över fältsjukans offer vid Kärrmossen, Arvika S05
1808 Minnessten över fältsjukans offer i  Eda S06
1808 Platssten för skansen Wijnblad , Eda skans S07
1808 Platssten för skansen Leijonstedt , Eda skans S08
1808 Platssten för skansen Adlersparre , Eda skans S09
1809 Minnessten över Eda skans S10
1808 Krigskyrkogård vid Boda i Järnskog, den s k ”Dalagraven” S11
1809 Minnessten över krigskyrkogård från i Brunskog S12
1809 Minnessten över krigskyrkogård från vid Wagge gård S13
1809 Minnessten över överste G Adlersparre på Sofielunds  gård 2 km NNV Åmotsfors S14
1809 Minnessten över krigskyrkogård Västerbottens regemente vid Hälletorp, söder Köla S15
1816 Minnessten över Värmlands regementes övningsplats i Kristinehamn S16
Minnessten Livkompaniets Värmlands regemente övningsplats vid Hembygdsgården, Sunne S17
Minnessten över Värmlands fältjägarkårs lägerplats i Trossnäs i Nor S18
1901 Minnessten över rote 153, Jösse kompani på St Skärmnäs gård, Värmskog S19
1913 Minnessten över Värmlands regemente i Karlstad S20
1913 Minnessten över Värmlands regementes lägerplats på Trossnäs i Nor S21
1914 Minnesmonument över 100 års fred vid riksgränsen, Eda S22
1925Två minnesstenar från byggnationen av Skivedsbron, Forshaga Skived S23
1940 Minnessten över 91.luftbevakningskomp vid Borgberget, Blomskog S24
1940 Minnessten över 3.kompaniet ur Värmlands regemente Hån, Töcksfors S25
1940 Minnessten över 7.gränsförsvarskomp, II bat i Håvildsrud S26
1940 Minnessten över minolycka då två soldater ur en ingavdelning dog NV Lekvattnet S27
1940 Minnessten från beredskapstiden över I 14 vid Morast (Charlottenberg) S28
1940 Minnessten över en militär förläggningsplats i Karlanda S29
1942 Minnesplatta på stenröse över 33.lvkanto på ön Garpen S30
1942Minnessten över soldaterna Andersson och Larm i Töcksfors S31
1943 Minnessten över 12.vägkompaniet vid Forsnor S32
1940-44 Minnesplatta över värmlänningar stupade i Finland, Karlstad domkyrka S33
1940-44 Minnessten över 7.batteriet vid A 25 under beredskapsårens grupperingsplatser Ö Torsby S34
1940-45 Minnessten över 1.Gränsförsvarsbat i Töcksfors S35
1940-45 Minnessten över 22. gränsförsvarskomp 3,5 km NV Lekvattnet S36
1940-45 Minnesplatta över Bergslagens artillerireg:s beredskapsförband på kyrkan, Brunskog S37
1940–45 Minnessten över vårdannex till etappsjukhus S38
1945 Minnestavla över Bergslagens artilleriregemente i vapenhuset, Eda kyrka S39
1945 Minnessten över flyghaveri på Tvärberget S40
1945 Minnessten över öv B Uggla Mariebergsskogen, Karlstad S41
1946 Minnesmärke över Ing 2 förläggningsplats i Färjestad, Karlstad S42
1994 Minnessten över Värmlands regementes subalterner i Kristinehamn S43
2000 Minnessten över Värmlands regemente i Kristinehamn S44
2005 Minnessten över Försvarets Sjukvårdscentrum i Hammarö S45
2006 Minneskanon över Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn S46
2016 Veteranminnesmärke på Brigadmuseum i Karlstad S47
1814Soldatgrav över övlt v Eckstedt på Eda gamla kyrkogård S51
1835 Gravsten över öv G Adlersparres på Gustavsviks herrgård S52
 
1772 och 1778 Minnessten över Gustaf III besök vid Eda skans i Åmotfors S91