Värmlands län

Värmland höll under marsken Erik Kettilssons ledning fast vid Magnus Eriksson och Håkon under hela senare 1300-talet. År 1437 ägde en bonderesning rum i Jösse härad med omnejd som riktade sig mot rådet och Karl Knutsson (Bonde).
Statskuppen 1809 tog sin början i Värmland. Upproret började bland soldater och officerare i den del av den Västra armén som var förlagd i Värmland och leddes av generalmajor Georg Adlersparre, pådriven av den radikala gardeskaptenen Carl Henrik Anckarsvärd. Georg Adlersparre var vid tiden överadjutant vid Värmlandsfördelningen, som utgjorde Västra arméns högra flygel. Natten mot den 7 mars 1809 tog upprorsmännen kontroll över Karlstad, där de ställde upp kanoner på torget och proklamerade ett revolutionsmanifest. Genom sin position vid Värmlandsfördelningen kunde Georg Adlersparre ta ledning över trupperna i trakten runt Karlstad. Den 9 mars 1809 påbörjade Georg Adlersparre och delar av Västra armén en marsch mot Stockholm, för att avsätta Gustav IV Adolf.
Minnessten över Morast skans, Charlottenberg S01
Minnessten över Eda skans S02
Minnessten över krigskyrkogård från 1808-1809 på V fältet i Kristinehamn S03
Minnessten över krigskyrkogård 1808-09 på Djäknefältet i Karlstad S04
Soldatgrav över fältsjukans offer 1808 vid Kärrmossen, Arvika S05
Minnessten över lantvärnets avlidna 1808 i  Eda S06
Platssten för skansen Wijnblad 1808, Eda skans S07
Platssten för skansen Leijonstedt 1808, Eda skans S08
Platssten för skansen Adlersparre 1808, Eda skans S09
Minnessten över krigskyrkogård för Västerbottens regemente vid Hälletorp, söder Köla S10
Krigskyrkogård vid Boda i Järnskog, den s k ”Dalagraven” S11
Minnessten över krigskyrkogård från 1809 i Brunskog S12
Minnessten över krigskyrkogård från 1809 vid Wagge gård S13
Minnessten över överste G Adlersparre på Sofielunds  gård 2 km NNV Åmotsfors S14
Minnessten över Värmlands regemente i Kristinehamn S15
Gravsten över öv G Adlersparres 1835 på Gustavsviks herrgård S16
Minnessten Livkompaniets Värmlands regemente övningsplats vid Hembygdsgården, Sunne S17
Minnessten över Värmlands fältjägarkårs lägerplats i Trossnäs i Nor S18
Minnesplatta över Värmlands regementes lägerplats på Trossnäs i Nor S19
Minnessten över Värmlands regemente i Karlstad S20
Minnesmonument från 1914 om 100 års fred vid riksgränsen, Eda S21
Två minnesstenar från byggnationen av Skivedsbron 1925, Forshaga Skived S22
Minnessten över 3.kompaniet ur Värmlands regemente Hån, Töcksfors S23
Minnessten över 91.luftbevakningskomp 1940 vid Borgberget, Blomskog S24
Minnesplatta på stenröse över 33.lvkanto på ön Garpen S25
Minnessten över soldaterna Andersson och Larm i Töcksfors S26
Minnessten över 1.Gränsförsvarsbat 1940-45 i Töcksfors S27
Minnesplatta över Bergslagens artilleriregementes beredskapsförband på kyrkan, Brunskog S28
Minnestavla över Bergslagens artilleriregemente 1945 i vapenhuset, Eda kyrka S29
Minnesplatta över värmlänningar stupade i Finland i vapenhuset i domkyrkan i Karlstad S30
Minnessten över 7.Gkomp, II bat 1940 i Håvildsrud S31
Minnessten över flyghaveri 1945 på Tvärberget S32
Minnessten över minolyckan 1940 då två soldater ur en ingenjörsavdelning dog NV Lekvattnet S33
Minnessten över vårdannex till etappsjukhus under beredskapsåren 1940 – 45 S34
Minnessten över 7.batteriet vid A 25 under beredskapsårens grupperingsplatser öster Torsby S35
Minnessten från beredskapstiden över I 14 vid Morast (Charlottenberg) S36
Minnessten över 12. Vägkompaniet vid Forsnor S37
Minnessten över en militär förläggningsplats i Karlanda 1940 S38
Minnessten över 22. gränsförsvarskompaniet 3,5 km BV Lekvattnet S39
Minnesmärke över Ing 2 förläggningsplats 1940-46 i Färjestad, Karlstad S40
Minnessten över öv B Uggla Mariebergsskogen, Karlstad S41
Minnessten över knektar vid Jösse och Grums kompanier St Skärmnäs gård S42
Minnessten från 1954 vid Eda skans S43
Minneskanon över Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn S44
Minnessten över Värmlands regemente i Kristinehamn S45
Minnessten över Värmlands regementes subalterner i Kristinehamn S46
Minnesmärke ”I fredens tjänst” på Brigadmuseum i Karlstad S47
Minnessten över Totalförsvarets Sjukvårdscentrum i Hammarö S48
Soldatgrav över övlt v Eckstedt på Eda gamla kyrkogård 1814 S49
Minnessten över Gustaf III besök 1772 och 1778 vid Eda S91