Uppsala län

Uppsala slottslän utgjordes av de närmast Uppsalastad belägna häradena Ulleråker och Vaksala samt av de norrut därifrån belägna Norunda och Olands, liksom av gamla Vendels, Tierps och Våla härader.
I Uppsala fanns Upplands regemente som uppsattes 1626 och leder sitt ursprung till Upplandsfänikan från 1557. År 1617 organiserades de små enheterna till Upplands storregemente, som år 1623 splittrades i tre regementen där ett var Upplands regemente. Regementet deltog i stort sett alla svenska krig. Det kallades Upplands infanteriregemente åren 1904–1927 för att skilja det från Upplands artilleriregemente (A 5) som då också var förlagt i Uppsala. Den 30 april 1957 utgick Upplands regemente ur både freds- och krigsorganisationen.
Den 1 juli 1943 sattes även Upplands flygflottilj (F 16) upp i Uppsala och samgrupperades där med Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20).

1870 Minnessten över Norra Upplands skvadron ur Livregementets dragoner vid jvgövergången i Gamla Uppsala C01
1880 Minnessten över Pontonjärsbataljonens intåg på Laxön, Älvkarleby C02
1887 Minnessten ”Musikstenen” på Laxön, Älvkarleby C03
1890 Minnessten över B A Leijonhuvud på Laxön, Älvkarleby C04
1892 Minnessten över Upplands regemente i Uppsala C05
1901 Minnessten över Upplands regementes Hagunda kompani i Balingsta C06
1960 Minnestavla över Upplands regementes fältslag i Uppsala C07
1995 Minnessten med Upplands regementes fältslag  i Enköping C08
1908 Minnessten över Sigtuna skvadron ur Livregementets dragoner i Bålsta C09
1908 Minnessten över Uppsala skvadron ur Livregementets dragoner på Polacksbacken i Uppsala C10
1910 Minnessten över 30-årsjubileet på Laxön, Älvkarleby C11
1924 Minnessten över byggandet av hängbron i Överboda, Skutskär C12
1927 Minnessten över Upplands artilleriregemente i Uppsala C13
1940 Minnessten över Nora hemvärn på bygdegården, Heby C14
1940-45 Minnessten över Upplands regementes 10.fältkompani vid Vaksala, Uppsala C15
1982 Minnessten över övningsfältet Polacksbacken i Uppsala C16
1980 Minnesskylt av pansarplåt över Göta livgarde i Enköping C17
1980 Minnestavla över Pansartruppernas Kadett- och Aspirantskola i Enköping C18
1980 Minnestavla över Göta Livgardes verksamhet på Veckholmen C19
1982 Minnesskylt över Försvarets läroverk i Uppsala C20
1983 Minnesplatta över Arméns kompaniofficersskola på kanslikasernen i Uppsala C21
1997 Minnesstaty över brobyggaren på Laxön, Älvkarleby C22
2003 Minnessten över Upplands flygflottilj i Uppsala C23
Gravkvarter för Upplands artilleriregemente på Uppsala kyrkogård C31
Gravkvarter för Upplands flygflottilj  på G:a Uppsala   kyrka C32
 C81  J35 Draken i Uppsala (F16) C81
1881 Minnessten över Prins Oscars besök vid Kungl Pontonjärsbataljonen på Laxön, Älvkarleby C91
1887 Minnessten över Oscar II:s besök vid Svea ingenjörregemente på Laxön, Älvkarleby C92