Skaraborgs län (Västra Götalands län)

Genom Gustav Vasas stadga från 9 april 1540 blev Västergötland ett ståthållaredöme, och blev därigenom återigen en enhet i militärt, administrativt, juridiskt och kyrkligt hänseende. Ståthållaren residerade på Älvsborg och på Skaraborgs slott som stod klart 1585, men förstördes av danskarna redan 1612.
Skaraborgs län skapades 1634 genom att ståthållardömet Västergötland delades upp i Skaraborgs län och Älvsborgs län i samband med länsstyrelsernas tillkomst. Ursprungligen var Skara residensstad, och länet fick sitt namn efter det däri en gång liggande Skaraborgs slott

 

 

 

 

 

 

1745 Minnessten över Västgöta regemente på lägerplatsen Eggby i Höjentorp  R01
1904 Minnessten över Göta Ingenjörkårs vägbygge på Hökensås  R02
1905 Minnessten över Göta trängkår vid Slutvärnet på Karlsborgs fästning  R03
1913 Minnessten över Skaraborgs regemente på lägerplatsen Axvalla hed  R04
1913 Minnessten över Ing 2 brobygge på Källegårdsområdet i Skövde  R05 
1916 Minnessten över Västgöta regementes på lägerplatsen Axvalla hed  R06 
1928 Minnessten över Skaraborgsregemente i Regementsparken, Skövde   R07
1928 Minnessten över Göta ingenjörkår framför Slutvärnet på Karlsborgs fästning   R08
1928 Minnessten över fortifikationsbefäl och chefer på Göta ingenjörkår på Karlsborgs fästning  R09
1940 Minnestavla över första värnpliktiga vid Västgöta flygflottilj på Kanalhotellet i Karlsborg  R10
1947 Minnessten över Göta trängregementes verksamhet i Karstorp  R11
1955 Minnesmärke över haveri 1955 i Lillhult, Hjo kommun  R12
1958 Minnesmärke över omkomne Jan Bengtsson i Lunden, Nossebro  R13
1961 Minnesplatta över Karlsborgs luftvärnsregemente på Karlsborgs fästning  R14
1977 Minnessten från Arméns Fallskärmsjägarskolas 25 årsjubileum i Karlsborg  R15
1940-83 Minnessten över F 6 personal som omkommit i flygtjänst  R16
1981 Minnessten över Skaraborgs regementes 350 års jubileum i Skövde  R17
1984 Minnesmärke över Livregementets husarer i Skövde  R18
1984 Minnessten över Göta trängregementes f d kasern i Skövde  R19
1992 Minnessten över byggandet av reservvägbas 44 på väg 44 vid Helgestena  R20
1994 Minnessten över Västgöta flygflottilj i Karlsborg   R21
1997 Minnesplatta över Göta signalregemente på Karlsborgs fästning  R22
1997 Minnesmärke över Skaraborgs flygflottiljs 72. attackflygdivisionen på Såtenäs   R23
2004 Minnesstaty över Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg  R24
2020 Veteranminnesmärke i Garpaparken i Skövde  R25
2020 Veteranminnesmärke i Örthagsparken i Lidköping  R26
2023 Veteranminnesmärke i Stadsparken i Mariestad  R27
 
Gravkvarter (P 4?) på S:t Elin kyrkogård (10 grifter) i Skövde  R31
 Gravkvarter (F 7) på Tuns kyrkogård, Såtenäs  R32
 Gravkvarter (Ing 2) på Södra kyrkogården i Karlsborg  R33
Tre minnestavlor över omkomna vid regementet på Karlsborgs fästning  R34
Minnessten över generallöjtnant Harald Stake i Österplana  R35
Gravsten över P Hierta stupad 1915 i Persien på S:t Elin kyrkogård i Skövde  R36
 Gravsten över J Lindblom stupad 2005 i Afganistan på S:t Birgitta kyrkogård i Skövde  R37
 Gravsten över  T Bergqvist stupad 2005 i Afganistan på S:t Birgitta kyrkogård i Skövde  R38
 Gravsten över indelte soldaten 56 Rolig vid Upplands regemente på Mölltorps kyrkogård  R39
 Gravsten över C Drake af Hagelsrum (P 4) på S:t Elin kyrkogård i Skövde  R40
 Gravsten över L R Karlsson  (P 4) på S:t Elin kyrkogård i Skövde  R41
 
Minnesstenar över framgångsrika hästar vid K 3, Skövde  R71
Minnessten över framgångsrika hästar vid T 2, Skövde  R72
 
 A32 Lansen i Karlsborg (F6)  R81
 Tp79, DC3 i Karlsborg  R82
 J32B Lansen i Såtenäs  R83
 JA37 Viggen i Såtenäs  R84
 JAS39 Gripen i Såtenäs  R85
1981 Minnessten över Carl XVI Gustafs och Silvias besök på P 4  R91
1996 Minnesplatta över Carl XVI Gustafs och Silvias besök på Gripencentrum i Såtenäs  R92