Skaraborgs län (Västra Götalands län)

Genom Gustav Vasas stadga från 9 april 1540 blev Västergötland ett ståthållaredöme, och blev därigenom återigen en enhet i militärt, administrativt, juridiskt och kyrkligt hänseende. Ståthållaren residerade på Älvsborg och på Skaraborgs slott som stod klart 1585, men förstördes av danskarna redan 1612.
Skaraborgs län skapades 1634 genom att ståthållardömet Västergötland delades upp i Skaraborgs län och Älvsborgs län i samband med länsstyrelsernas tillkomst. Ursprungligen var Skara residensstad, och länet fick sitt namn efter det däri en gång liggande Skaraborgs slott

 

 

 

 

 

 

Minnessten över Västgöta regemente på lägerplatsen Eggby i Höjentorp R01
 Minnessten över Västgöta regementes på lägerplatsen Axvalla hed  R02
 Minnessten över Skaraborgs regementes på lägerplatsen Axvalla hed  R03
 Minnessten över Skaraborgsregemente i Regementsparken, Skövde  R04
 Minnesmärke över Livregementets husarer i Skövde  R05
 Minnessten över Göta trängregemente i Skövde  R06
 Minnessten över Ing 2 vägbygge 1913 på Källegårdsområdet i Skövde  R07
 Minnesplatta över Karlsborgs luftvärnsregemente på Slutvärnet, Karlsborgs fästning  R08
 Minnessten över Sprängar Jims grav  R09
 Minnessten över Göta ingenjörkår framför Slutvärnet på Karlsborgs fästning  R10
 Minnessten över fortifikationsbefäl och chefer på Göta ingenjörkår på Karlsborgs fästning  R11
 Minnestavla över omkomna vid regementet under 1900-talet på Karlsborgs fästning  R12
 Minnesplatta över Göta signalregemente på Slutvärnet i Karlsborgs fästning  R13
 Minnessten över Göta trängregemente vid Slutvärnet på Karlsborgs fästning  R14
 Minnessten från Arméns fallskärmsjägarskolas 25 årsjubileum på Karlsborgs fästning  R15
 Minnesstaty över Fallskärmsjägarskolan på Karlsborgs fästning  R16
 Minnessten över Ing 2 vägbygge 1913 på Hökensås  R17
 Minnessten över Västgöta flygflottilj i Karlsborg  R18
 Minnestavla över första värnpliktiga  vid Västgöta flygflottilj på Kanalhotellet i   Karlsborg  R19
 Minnesmärke över Skaraborgs flygflottiljs 72. attackflygdivisionen på Såtenäs  R20
 Minnessten över F 6 personal som omkommit i flygtjänst  R21
 Minnessten över Skaraborgs regementes 350 års jubileum i Skövde  R22
 Minnesmärke över haveri 1955 i Lillhult, Hjo kommun  R23
 Minnessten över byggandet av reservvägbas 44 på väg 44 vid Helgestena  R24
 Minnessten över Göta trängregementes verksamhet i Karstorp  R25
 R26
 Gravkvarter (P 4?) på S:t Elin kyrkogård (10 grifter) i Skövde  R27
 Gravkvarter (F 7) på Tuns kyrkogård, Såtenäs  R28
 Gravkvarter (Ing 2) på Södra kyrkogården i Karlsborg  R29
 Gravsten över P Hierta stupad 1915 i Persien på S:t Elin kyrkogård i Skövde  R30
 Gravsten över J Lindblom stupad 2005 i Afganistan på S:t Birgitta kyrkogård i Skövde  R31
 Gravsten över  T Bergqvist stupad 2005 i Afganistan på S:t Birgitta kyrkogård i Skövde  R32
 Gravsten över indelte soldaten 56 Rolig vid Upplands regemente på Mölltorps kyrkogård  R33
 Gravsten över C Drake af Hagelsrum (P 4) på S:t Elin kyrkogård i Skövde  R34
 Gravsten över L R Karlsson  (P 4) på S:t Elin kyrkogård i Skövde  R35
 Minnesmärke över 1958 omkomne Jan Bengtsson i Lunden, Nossebro  R36
2020 Veteranminnesmärke i Garpaparken i Skövde  R38
2020 Veteranminnesmärke i Örthagsparken i Lidköping  R39
 A32 Lansen i Karlsborg (F6)  R81
 Tp79, DC3 i Karlsborg  R82
 J32B Lansen i Såtenäs  R83
 JA37 Viggen i Såtenäs  R84
 JAS39 Gripen i Såtenäs  R85
 Minnesplatta över Carl XVI Gustafs och Silvias besök på Gripencentrum i Såtenäs  R91
 Minnessten över Carl XVI Gustafs och Silvias besök 1981 på P 4 R92