Örebro län

Före 1639 var Örebro län en del av Närkes och Värmlands län som då bestod av Närke, Värmland, Dalsland och västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, förutom Fellingsbro härad.
År 1639 bildades Örebro län och bestod då av det nuvarande länet med undantag för Fellingsbro härad, som tillhörde Västerås landshövdingedöme. Minnessten över Nerikes regemente på lägerplatsen Sanna hed i Kumla

 

 

 

T01

Minnessten över Livregementets husarer på Sanna hed T02
Minnessten över Livregementets grenadjärer i Örebro T03
Minnessten över löjtnant Viktor Balck verksamhet på Sannahed T04
Minnesmärke över K 3 livskvadron på Hembygdsgården i Fellingsbro T05
Minnestavla över Åkerby krigsflygfält (nr 36) vid Gräve kyrka i Gräveby T06
Minnessten över T 2N på f d kasernområdet i Nora T07
Minneskors över flyghaveri 1951 i Östra Sund, Nora T08
Minnesplattor på Livregementets husarkårs kanslihus och ridhus i Örebro T09
Minnessten över Kungl. Svea trängkår i Örebro T10
Minnessten över överste Gustaf Gadde T11
Minnesplatta över Fredshuset 1812 i Örebro T12