Örebro län

Före 1639 var Örebro län en del av Närkes och Värmlands län som då bestod av Närke, Värmland, Dalsland och västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, förutom Fellingsbro härad.
År 1639 bildades Örebro län och bestod då av det nuvarande länet med undantag för Fellingsbro härad, som tillhörde Västerås landshövdingedöme.

 

 

 

 

1812 Minnesplatta över freden i Örebro T01
1881 Minnessten över löjtnant Viktor Balck verksamhet på Sannahed T02
1904 Minnessten över Livregementets husarer på Sanna hed T03
1907 Minnesmärke över K 3 livskvadron i Fellingsbro T04
1907 Minnessten över Känäs Fellingsbro rusthåll, K 3 i Känäsby T05
1912 Minnessten över Nerikes regemente på lägerplatsen Sanna hed i Kumla T06
1927 Minnessten över Kungl. Svea trängkår i Örebro T07
1951 Minneskors över flyghaveri i Östra Sund, Nora T08
1952 Minnessten över T 2N på före detta kasernområdet i Nora T09
1955 Minnestavla över Åkerby krigsflygfält (nr 36) vid Gräve kyrka i Gräveby T10
1992 Minnesplattor på Livregementets husarkårs kanslihus och ridhus i Örebro T11
2001 Minnessten över Livregementets grenadjärer i Örebro T12
Gravsten över överste Gustaf Gadde, Viby kyrkogård T21