Hallands län

Från 1200-talet och framåt kom Halland att bli skådeplats för ett stort antal krig mellan, i huvudsak, Sverige och Danmark. Halland blev svenskt under trettio år genom uppgörelsen vid freden i Brömsebro (1645) och permanent svenskt genom freden i Roskilde (1658). Från 1676 styrdes sedan området av Skånska generalguvernementet för att från 1693 vara helt självständigt. stridigheterna mellan svenskar och danskar i början av 1500-talet kom att påverka Halland. Det skedde bland annat 1519 då gränstrakterna skövlades av svenska soldater som hämnd för att Västergötland härjats av danska soldater. Även under grevefejden förekom strider i Halland.  Det sista slaget på halländsk mark skedde vid slaget vid Fyllebro (Halmstad) den 17 augusti 1676 under skånska kriget.

 

 

 

 

 

 

 

1565 Minnessten över slaget vid Axtorna i Falkenberg  N01
1565 Minnessten över slaget vid Mared   N02
1613 Minnesmärke över freden i Knäred   N03
1657 Minnessten över slaget vid Genevadsbro   N04
1675 Minnesmärke över befästningen Lagaholm  N05
1676 Minnessten över slaget vid Halmstad vid Kistinge gård  N06
1901 Minnessten över Hallands bataljons övningsplats Skedala hed  N07
1904 Minnessten över Hallands och Västgöta Dals regemente i Halmstad  N08
1924 Minnessten över Hallands regementes 300 års jubileum på kaserngården i Halmstad  N09
1940 Minnessten över beredskapsvakt av 1.plut, 1.komp, I 16  N10
1955 Minneskors över omkone fk P Ekman vid Glamsjön, Frillesås   N11
1961 Minnessten över omkomna vid Hallands flygflottilj på FMTS område  N12
2000 Minnessten över Hallands reg och Hallandsbrig vid Landalasjön   N13
2021 Veteranminnesmärke  i parken Pilhagen, Varberg  N14
2021 Veteranminnesmärke  i Norre Katts park, Halmstad  N15
Gravkvarter (I 16) på västra kyrkogården i Halmstad  N21
1921 Gravsten över G von Segebaden omkommen i Norge på Harplinge kyrkogård  N22
Gravsten över J E A Bögvad avliden i Sinai (FN-tjänst) på Slättåkra kyrkogård  N23
A 32A Lansen på FMTS i Halmstad  N81
Två  J 35 Draken utanför FMTS skolhus i Halmstad  N82
Minnesankare af Chapman utanför FMTS skolhus  N83
Två robot 87 utanför Lv 6 kanslihus i Halmstad  N84
1904 Minnessten över Oscar II:s besök på Hallands regemente (jmr N08)  N91
1954 Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Hallands flygflottilj, Halmstad  N92
2001 Minnesplatta över Carl XVI Gustafs  besök på Luftvärnsregementet, Halmstad  N93