Gotlands län

Minnesmärken på Gotland

Genom freden i Brömsebro 1645 blev Gotland svenskt. År 1676 återtogs Gotland av Danmark, men Gotland blev åter svenskt vid freden 1679. År 1808 ockuperade Ryssland ön under det pågående Finska kriget men ön återtogs av en svensk flottexpedition. Under Krimkriget 1853 drabbades flera engelska fartyg av kolera, och många brittiska sjömän fick sin sista vila på engelska kolerakyrkogården på Fårö. Under de bägge världskrigen var Gotland en av försvarsmakten avspärrad och stängd ö där minor ibland flöt iland längs kusterna.
Gotlands nationalbeväring inrättades 1811 efter den ryska ockupationen. Detta blev starten för införandet av allmän värnplikt i Sverige. Under kalla kriget fanns fyra arméförband på ön; Gotlands regemente (P 18), Gotlands artilleriregemente (A 7) och Gotlands luftvärnskår (Lv 2) samt Fårösunds kustartilleriregemente (KA 3). Samtliga är idag nedlagda.

Minnessten över Gotlands nationalbevärings 175 års jubileum på Visborgs slätt, Visby  I01
Minnessten över Gotlands militärkommando på Visborgs slätt i Visby  I02
Minnessten över Gotlands regemente i Visby  I03
Minnessten över Gotlands regementes Lina kompani (I 18) i Vallstena  I04
Minnessten över Gotlands regementes Klinte kompani (I 18) på Klinteberget, Klinte  I05
Minnessten över Gotlands regementes Garda kompani (I 18) på Gufridebacke i Garda  I06
Minnessten över Gotlands regemente Burs kompani (I 18) på Stångamalmen, Stånga  I07
Minnessten över Gotlands regementes Hoburgs kompani (I 18) i Lingsarve, Vamblingbo  I08
Minnessten över Gotlands regementes Grötlingbo kompani (I 18) i Grötlingbo  I09
Minnessten över Gotlands regementes När kompani (I 18) i När  I10
Minnestavla över Gotlands reg:s Torsburgs och Östergarns kompanier (I 18) i Kräklingbo  I11
Minnessten för Lummelunda och Tingstäde kompanier på Austris hed  I12
Minnesplatta över Gotlands artilleriregemente på Korsbetningen i Visby  I13
Minnessten över Gotlands artilleriregemente i Visby  I14
Minnessten över Gotlands luftvärnskår i Visby  I15
Minnessten över Gotlands kustartilleriregemente i Fårösund  I16
Minnessten över krigsflygfältet i Bunge  I17
Minnessten över minolyckan 1918 i Skarnviken, Kräklingbo  I18
Minnessten över Jonas Gredenmo 1977 I19
Minnessten och gravkvarter (P 18) med 23 gravar på Visby norra kyrkogård  I20
Minnessten över Oscar I:s besök vid Gotlands regemente på Visborgs slätt  I91
Minnessten över Gustaf V:s besök vid Gotlands regemente på Visborgs slätt  I92
Minnesplattor över Gustaf V och kronprins Gustaf Adolf på Skans 1, Tingstäde fästning  I93
Minnesplatta 1 över Gotlands luftvärnskår på Korsbetningen i Visby  I21
Minnesplatta 2 över Gotlands luftvärnskår på Korsbetningen i Visby  I22
Gravsten över båtsman C F Lundgren 1808 på Sysne udd  I23