Gotlands län

Minnesmärken på Gotland

Genom freden i Brömsebro 1645 blev Gotland svenskt. År 1676 återtogs Gotland av Danmark, men Gotland blev åter svenskt vid freden 1679. År 1808 ockuperade Ryssland ön under det pågående Finska kriget men ön återtogs av en svensk flottexpedition. Under Krimkriget 1853 drabbades flera engelska fartyg av kolera, och många brittiska sjömän fick sin sista vila på engelska kolerakyrkogården på Fårö. Under de bägge världskrigen var Gotland en av försvarsmakten avspärrad och stängd ö där minor ibland flöt iland längs kusterna.
Gotlands nationalbeväring inrättades 1811 efter den ryska ockupationen. Detta blev starten för införandet av allmän värnplikt i Sverige. Under kalla kriget fanns fyra arméförband på ön; Gotlands regemente (P 18), Gotlands artilleriregemente (A 7) och Gotlands luftvärnskår (Lv 2) samt Fårösunds kustartilleriregemente (KA 3). Samtliga är idag nedlagda.

1866 Minnessten över Gotlands regementes Lina kompani (I 18) i Vallstena  I01
1886 Minnessten över Gotlands regementes Klinte kompani (I 18) på Klinteberget, Klinte  I02
1886 Minnessten över Gotlands regementes Garda kompani (I 18) på Gufridebacke i Garda  I03
1886 Minnessten över Gotlands regemente Burs kompani (I 18) på Stångamalmen, Stånga  I04
1886 Minnessten över Gotlands regementes Hoburgs kompani (I 18) i Lingsarve, Vamblingbo  I05
1886 Minnessten över Gotlands regementes Grötlingbo kompani (I 18) i Grötlingbo  I06
1886 Minnessten över Gotlands regementes När kompani (I 18) i När  I07
1886 Minnestavla över Gotlands reg:s Torsburgs och Östergarns kompanier (I 18) i Kräklingbo  I08
1889 Minnessten för Lummelunda och Tingstäde kompanier på Austris hed  I09
1918 Minnessten över minolyckan i Skarnviken, Kräklingbo  I10
1977 Minnessten över Jonas Gredenmo  I11
1978 Minnestavla över Gotlands luftvärnskårs f d kasern II i Visby  I12
1986 Minnessten över Gotlands nationalbevärings 175 års jubileum på Visborgs slätt, Visby  I13
1986 Minnesplatta över Gotlands artilleriregemente på Korsbetningen i Visby  I14
1986 Minnessten över Gotlands artilleriregemente i Visby  I15
1986 Minnestavla över Gotlands luftvärnskår på Korsbetningen i Visby  I16
1991 Minnessten över krigsflygfältet i Bunge  I17
2000 Minnessten över Gotlands luftvärnskår i Visby  I18
2000 Minnessten över Gotlands kustartilleriregemente i Fårösund  I19
2022 Veteranminnessten i Palissaderna, Visby  I20
2004 Minnessten över Gotlands militärkommando på Visborgs slätt i Visby  I21
2004 Minnessten över Gotlands regemente i Visby  I22
Gravkvarter och minnessten (P 18) med 23 gravar på Visby norra kyrkogård  I31
1808 Gravsten över båtsman C F Lundgren på Sysne udd  I32
1854 Minnessten över Oscar I:s besök vid Gotlands regemente på Visborgs slätt  I91
1925 Minnessten över Gustaf V:s besök vid Gotlands regemente på Visborgs slätt  I92
1914 och 1939 Minnesplattor över Gustaf V och kronprins Gustaf Adolf på Skans 1, Tingstäde fästning  I93