Gävleborgs län

Gävleborgs län består av landskapen Gästrikland och Hälsingland. Dessa drabbades av de s k rysshärjningarna, den ryska flottans terroraktiviteter mot svensk civilbefolkning längs svenska östersjökusten samt expeditioner och strövkårer inåt landet under de sista åren av stora nordiska kriget, 1719–1721. Målet med operationen 1719 var att bränna Gävle, något som man trots upprepade försök misslyckades med då Fredriksskans fästning och 1 000 man ur Jämtlands dragonregemente bjöd hårt motstånd. Den ryska galärflottan inriktade sig 1721 åter på norrlandskusten och anföll och brände bl a Söderhamn och Hudiksvall.

Registerkort för Beteckning
1679 Minnessten över Kårböle skans X01
Minnesmärke över ryska härjningar 1719 på Fredriksskans i Gävle X02
1521 Minnessten över Gustav Vasas besök i Ovansjö , Gästrikland X03
Minnessten över Hälsinge regementes lägerplats Mohed i Mo X04
Minnessten över Hälsinge regemente i Regementsparken i Gävle X05
Minnessten över Hälsinge regemente vid Soldathemmet X06
Minnessten över Hälsinge regementes Forsa kompani vid kyrkan i Forsa X07
Minnessten över Hälsinge regementes Alfta kompani vid kyrkan i Alfta X08
Minnessten över Hälsinge regementes Järvsö kompani i Järvsö X09
Minnessten över Hälsinge regementes Delsbo kompani i Delsbo X10
1870 Minnestavla över Hälsinge regementes Arbrå kompani i Fagernäs, öster Arbrå kyrka X11
Minnessten över Livregementets dragoners 4.skvadron i Koversta gammelby, Östfärnebo X12
Minnessten över Gustav Vasas besök vid Kungsgården Norrala, Söderhamn X13
Minnessten Svea Ingenjörkårs vägbygge 1911 Bönan, N Gävle X14
Minnesplatta över Ing 1 6.komp brobygge 1981 i kommunhuset i Söderhamn X15
1808 Minnessten över stupade soldater på Limön, Gävle X16
Minnessten över soldaten J Borg vid Hälsinge regemente i Färila X17
1949 Minnessten över indelte soldaten Johan Erik Gadd vid Stora skjutbanan, Gävle X18
1901 Minnessten över kronobåtsmän från Enånger X19
Propellerblad mm som minne av generalen Birger Schyberg 1953 S Trönö ,Söderhamn X20
Gravkvarter (I 14) på Nya kyrkogården i Gävle X21
2021 Veteranminnesmärke vid Kyrksjön i Ljusdal X22
2022 Veteranminnesmärke vid vid Soldathemmet i Gävle X23
AJ37 Viggen i Söderhamn (F15) X81
Minnessten över Gustaf V:s besök på Hälsinge regemente 1924 X91