Dalarnas län

Dalarna

På 1500-talet flydde Gustav Vasa till Dalarna undan Kristian II. Se Gustav Vasas öden och äventyr i Dalarna.  Allmogen i Dalarna och borgarna i Stockholm tillhörde därför de som först stödde Gustav Vasa när han reste upprorsfanan. År 1521 stod slaget vid Brunnbäcks färja mellan Kristian II:s och Gustav Vasas trupper, de senare anförda av Peder Svensson från Vibberboda och Olof Bonde från Norrbärke. De svenska styrkorna vann och danskarna jagades ut ur landskapet.
Ökningen av kungamakten, lågkonjunkturen och inte minst reformationen och indragningen av kyrkans egendomar alienerade dock snart Dalaallmogen från konungen. Tre daluppror bröts ut som dock alla rann ut i sanden utan att några stridshandlingar skedde.

Minnesmärke över slaget vid Brunnbäck W01
Minnessten över sex soldater som drunknade i forsen 1634 på väg till trettioåriga kriget NV Malungsfors W02
Minnessten över Daniel Buskovius bondetåg mot Särna 1644 i Bunkris W03
Minnessten över Daniel Buskovius vid Särna gamla kyrka W04
Minnessten över Magnus Stenbock utanför regementet i Falun W05
Minnessten över Peder Svensson 1521 i Hedemora W06
Minnessten över Dalregementets lägerplats på Rommehed i Stora Tuna W07
Minnessten över Dalregementets livkompani på Rommehed i Stora Tuna W08
Minnessten över Dalregementets Gagnefs kompani vid kyrkan i Gagnef W09
Minnessten över Dalregementets Leksands kompani vid kyrkan i Leksand W10
Minnessten över Dalregementets Rättviks kompani vid kyrkan i Rättvik W11
Minnessten över Dalregementets Mora kompani vid kyrkan i Mora W12
Minnessten över Dalregementets Orsa kompani vid kyrkan i Orsa W13
Minnessten över Dalregementets livkompani vid Husby kyrka W14
Minnesplatta över krp J Gifting på f d Komtillmåttakrog i Gagnef W15
Staty av krp J Gifting på torget i Orsa W16
Minnestavla över Stenbergs boställe inom Dalregementets Orsa kompani W17
Minnessten över Dalregementets översteboställe vid Näs kungsgård W18
Minnesmärke över Dalregementets överstelöjtnantsboställe i Säter W19
Minnesmärke över kaptensbostället vid Dalregementets Västerdalskompani i Äppelbo W20
Minnessten över kaptensbostället Fagerberg vid Dalregementets Rättviks kompani på Tammeråsen W21
Minnessten över en regementsmanöver i Smedjebacken 1864 W22
Minnessten över Dalregementets beredskapstjänst 1940 i Fulunäs, Lima W23
Minnessten över Dalregementets krigsbyggnadskompani 1940 i Vervnäs W24
Minnesmärke över omkomna i flyghaveri 1943 på Kutåsen Skördrisberget SV Malung W25
Minnesmärke över haveri med J 26 Mustang  på Jungfruberget utanför Falun 1951 W26
Minnessten över Martin Ekström i Born W27
Minnesmärke över Dalregementet i Falun W28
Fanjunkarstenen i Regementsparken, Falun W29
Vägspärr i Lima W30
Kompanigrav över Västerdals kompani i kyrkan i Äppelbo W31
Minnesskylt över trossbod tillhörande Västerdals kompani i Äppelbo W32
Veteranminnesmärke i Orsa W33
Dalregementets gravkvarter (I 13) på kyrkogården i Norslund, Falun W34
Dalregementets gravkvarter (I 13) på kyrkogården i Stora Tuna W35
Vasamonumentet vid Rättviks kyrka W91
Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök 1953 och Carl XVI Gustafs besök 1998 vid Dalregementet i Falun W92