Södermanlands län

Unionstidens strider utkämpades till stor del i Södermanland. Karl Knutsson (Bonde) överrumplades i februari 1457 i Strängnäs och Kristian I slogs 1467 i slaget vid Julita socken nära KatrineholmGustav Vasa valdes till konung i Strängnäs 1523. Därefter började en epok av stor utveckling. Slotten byggdes om och utrustades, städernas handel utvecklades raskt och jordbruket fick ett oerhört uppsving. Södermanland var under Vasatiden liksom senare rikast på adelsgods i Sverige. 
Landskapet själv var under 1600-talet förskonat från krig och har sedermera endast en gång utsatts för fientliga härjningar, nämligen 1719, då Östersjökusten med städer, bruk och herrgårdar skövlades och brändes av ryska trupper. Genom segern vid Baggensstäket slogs fienden tillbaka och Stockholm räddades.

 

 

 

 

 

 

 

1921 Minnestavla över generalen Gustaf Adolf von Siegroth D01
1921 Minnessten över Södermanlands regemente på Malma hed D02
1941 -80 Inhugget minnesmärke över omkomna vid Södermanlands flygflottilj i Skafsta, Nyköping D03
1980 Inhugget minnesmärke över Södermanlands flygflottilj i Skavsta D04
1991 Minnesmärke över F 11 museum i Skafsta, Nyköping D05
2025 Minnessten över Östra/Mellersta militärområdesstaben i Strängnäs D06
2006 Minnessten över Södermanlands regemente i Strängnäs D07
2018 Veteranminnessten i Stadsparken i Eskilstuna D08
2021 Veteranminnessten vid Nabbviken i Strängnäs D09
 
 
Gravkvarter (I 10) på L Malma kyrkogård D21
Gravkvarter för Södermanlands regemente på kyrkogården i Strängnäs D22
Gravsten över  S O Johansson omkommen vid olycka på I 18 på Mariefreds kyrkogård D23