Blekinge Län

Minnesmärken i Blekinge

När Blekinge överfördes till Sverige 1658 stod det under Kristianstads län fram till år 1680 då det förenades med Kalmar län. År 1683 upprättades Blekinge län, vilket har bestått oförändrat sedan dess. Under den svenska stormaktstiden upplevde Blekinge en storhetstid. Karlskrona anlades ute på ön Trossö 1680 som en ny svensk marinbas. Det skyddade läget i den blekingska skärgården, där befästningsanläggningar enkelt kunde försvara platsen kombinerat med en rik tillgång på ek på fastlandet, spelade in när man synade platsen för den nya marinbasen.
Utöver marinbasen har i landskapet funnits Marinregementet 1845-86, Blekinge bataljon
(I 30) 1887-1901, Karlskrona grenadjärregemente (I 7) 1902-27 och Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) 1902-2000 samt Blekinge flygflottilj (F 17) från 1944.

 Minnessten över freden i Brömsebro 1645  K01
 K02
 Minnessten över Hallands regementes vägbygge på Aspö, Karlskrona  K03
 Minnessten över Blekinge bataljon i Bredåkra, Kallinge  K04
 Minnessten över Karlskrona grenadjärregemente på kasernområdet i Karlskrona  K05
 Minnessten över Karlskrona kustartilleriregemente på Kungsholmen  K06
  Minnessten över Karlskrona kustartilleriregemente på Rosenholm  K07
Minnessten över Blekinge flygflottiljs 50 års jubileum i Kallinge  K08
Veteranminnesmärke Skeppet i Karlskrona  K09
 Minnessten över helikopterolyckan 1997 i Ryd i Kallinge  K10
 Minnessten över Harry Nordlund stupad i Ynde, Sölvesborg  K11
 AJ32A Lansen i Kallinge  K81
 JA37 Viggen i Kallinge  K82
 Hkp 3 i Kallinge  K83
 Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Blekinge flygflottilj i Kallinge  K91
Minnessten över Oscarsvärn i Karlskrona K12
Minnessten över militär verksamhet på Stumholmen i Karlskrona K13
Minnessten över förband förlagda 1811 på Vämö K14
Veteranminnesmärke i Brunnsparken i Ronneby K15
Minnessten över Marinen 500 år i Karlskrona K16