Stockholms län

Sedan Gustav Vasas tid har endast ett fältslag ägt rum i Stockholms län; slaget vid Baggensstäket 1719.
Genom utflyttningen av förbanden från Stockholms innerstad framförallt under andra hälften av 1900-talet har ett antal förband grupperats i Stockholms län; Svea livgarde, I 1 (1523 – 2000) först i Solna 1947 – 1970 och därefter i Kungsängen 1970 – 2000, Vaxholms grenadjärregemente, I 26 1902 – 1927 i på Rindö, Svea artilleriregemente, A 1 1949 – 1963 i Rissne, Stockholms luftvärnskår, Lv 2 blev Roslagens luftvärnskår 1952 – 2000 i Norrtälje, Svea ingenjörregemente, Ing 1 fanns 1922 – 1970 i Solna och 1970- 1997 i Almnäs V Södertälje och Signalregementet 1937 – 1957 i Solna före flytt till Uppsala. Marinens bas flyttade från Skeppsholmen 1968 till Berga och tre flygflottiljer fanns grupperade i länet; Roslagens flygflottilj, F 2 i Hägernäs 1926 – 1949, Svea flygflottilj, F 8 i Barkarby 1938 – 1963 och Södertörns flygflottilj, F 18 i Tullinge 1946 – 1974.

Registreringskort för Beteckning
1625 Minnessten över Erik Dahlberg på Södertäljevägen, Nykvarn B01
1630 Älvsnabbenmonumentet på Kapellön i Haninge B02
1719 Minnesmonument över slaget vid Stäket på Skogsö vid Baggensstäket B03
1780 Minnessten över genlt Bror Cederström, Signhildsberg B04
1791 Minnessten över Livregementets till häst livkompani vid Arenberga gård, Märsta B05
1801-2022 Minnestavlor över stupade officerare i kapellet, Karlbergs slott, Solna B06
1808 Minnestavla över ult Wilhelm von Schwerin i Erstaviks kapell B07
1809 Minnesmärke över ismarschen från Åland i Grisslehamn B08
1813 Minnessten över W von Döbeln i Karlbergs slottspark, Solna B09
1853-56 Minnessten över kolerans offer på Vaxholms fästning B10
1887 Minnesvård över förolyckade soldater på Vaxholms nya kyrkogård B11
1887 Minnestavla över omkomna vid sprängningsolycka i Vaxholm B12
1890 Minnessten till minne av Täby dragoner och båtsmän på Täby kyrkogård B13
1890 Minnessten över Upplands regementes Hundra härads kompani vid Norrbygård i Lunda B14
1890 Minnessten över Livregementets dragoners 3.skvadron vid Vämblinge gård, Estuna B15
1892 Minnessten över Krigsskolan 100 år i Karlbergs slottspark, Solna B16
1893 Minnessten över indelta soldater vid Upplands regemente på kyrkogården i Markim B17
1895 Minnessten över Södra Roslags första båtsmanskompani på Vallentuna kyrkogård B18
1899 och 1902 Minnessten över Svea ingbat och 5.komp Ing 1:s vägbyggen på Värmdö B19
1901 Minnessten över förbanden på Drottningholms slott B20
1905 Minnessten över Vaxholms artillerikår och Vaxö läger, Vaxholm B21
1908 Minnessten över Livregementets dragoners livskvadron i Rotebro B22
1914 Minnessten över Landstormen i Badhusparken Gribbylund, Täby B23
1916 Nio minnesstenar från Arningelinjen mellan Viggbyholm och Gribbylund B24
1921 Minnessten över löjtnant frih G Cronstedt vid Bögs gård på Järvafältet B25
1921 Minnestavla över marinflygare Sten Barthelson på Vaxholms kastell B26
1927 Minnessten över Vaxholms grenadjärregemente på Rindö B27
1937 Minnessten över fästningsingkomp Svea ingenjörregemente på Vaxön B28
1937 Minnessten över Ålsta rusthåll nr 16 B29
1938 Minnessten vid furir Alms ryttartorp, Ålsta B30
1939 Minnessten över Göta livgardes fästningsbataljon på Rindö B31
1939-45 Minnessten över beredskapen vid Vaxholms kustartilleriregemente på Rindö B32
1939-45 Minnestavla över finska krigsveteraner och svenska Finlandsfrivilliga i Kungsängen B33
1940 Minnessten över Roslagens luftvärnsregementes beredskap i Norrtälje B34
1941 Minnesmärke över Hårsfjärdenolyckan på Märsgarn B35
1942 Minnessten över minolycka i Karlbergs slottspark, Solna B36
1944 Minnessten över omkomna flygare vid Roslagens flygflottilj i Hägernäs B37
1948 Minnestavla över omkomna vid olycka i Nynäshamn på Vaxholms kastell B38
1956 Minnessten över bortgångna kamrater vid Södertörns flygflottilj i Tullinge B39
1957 Minnessten över Signalregementet på Lilla Frösunda herrgård, Solna B40
1961 Minnesplatta över Infanteriets stridsskola på Rosersbergs slott B41
1960-1975 Minnessten över omkomna vid 1.hkpdiv på Berga, Hårsfjärden B42
1962 Minnessten över Svea ingenjörregementes vägbygge på Svartsö B43
1963 Minnestavla över Svea artilleriregemente på Rissne herrgård, Sundbyberg B44
1970 Minnesplatta över Svea livgarde i Sörentorp, Solna B45
1970 Minnessten över Svea ingenjörregemente på Frösundavik, Solna B46
1970 Minnessten över övningsområdet Järvafältet i Akalla B47
Minnesmärke över Södertörns flygflottilj i Tullinge B48
Statyn ”Radarns hemlighet” i Tullinge B49
1983 Minnesplatta över Flygvapnets kadett- och aspirantskola för marklinjen i Tullinge B50
1984 Minnestavla över omkommen vid pjäsolyckan på Nåttarö B51
1991 Minnesmärke över stupad i utlandstjänst (UNIFIL) på Livgardet i Kungsängen B52
1992 Minnessten över Krigsskolan 200 år i Karlbergs slottspark, Solna B53
1993 Minnesmärke över stupad i utlandstjänst (UNPREDEP) på Livgardet i Kungsängen B54
1994 Minnessten över Svea flygflottilj i Barkarby B55
1995-99 Minnesmärke över stupade i utlandstjänst (IFOR) på Livgardet i Kungsängen B56
1997 Minnessten Ing 1 Almnäs B57
2000 Minnesmärke över MKO Uhbat verksamhet B58
2000 Minnesmonument över Lv 3 i Norrtälje B59
2002 Minnessten över Kustjägarskolan på Rindö B60
2002-07 Minnesmärken över stupade i utlandstjänst (KFOR) på Livgardet i Kungsängen B61
2004 Minnestavla över omkomna på Sollenkroka på Vaxholms kastell B62
2005-10 Minnesmärken över stupade i utlandstjänst (ISAF) på Livgardet i Kungsängen B63
2005 Minnessten över 11.helikopterdivisionen och Svea helikopterbataljon vid Berga helikopterflygplats B64
2005 Minnesmärken över Södermanlands regementes och Göta Livgardes verksamhet på Utö B65
2006 Minnessten över förbanden på Rindö B66
2008 Minnestavla över omkommen vid pjäsolyckan Stora Skogsskär, Utö på Vaxholms fästning B67
2021 Veteranminnesmärke vid Vällingeån på HvSS B68
2023 Minnessten över Armén 500 år på Karlberg B69
1656-1854 Fem grifter från Dalarö skans begravningsplats på ön Kycklingarna B71
1821 Gravsten på Invalidkyrkogården i Ulriksdals slottspark, Solna B72
1839 Gravsten över övlt Kafle på Invalidkyrkogården i Ulriksdal B73
1914 Garnisonskyrkogården i Silverdal, Sollentuna B74
Gravsten över flygbaronen Carl Cederström på Ingarö kyrkogård B75
Gravsten över KABA Amundsson på Solna kyrkogård B76
1828 Hästgrav (Gubben) vid Bornsjön mellan Skårby gård och Fågelsta B91
1692 Hundgrav (Pompe) i Karlbergs slottspark, Solna B92
Hundgrav (kustjägarhunden Kamir) på Korsö B93
 1788 Minnessten över Gustaf III:s inspektion av flottan 1788 på Rindö B101
1953  Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Lv 3 B102