Norge

Text
Eftersom Danmark/Norge var en union fram till 1814 uppstod strider även i delar av Norge under de talrika svensk-danska krigen. De flesta minnesmärkena är därför från Det stora Nordiska kriget, der s k Finska kriget och från kriget 1814

NO01. 1612 Minnesmärke över Georg Sinclairs död i Kringen
NO02. 1716 Minnessten över stupade dragoner vid Hakadal 
NO03. 1718 Minnesmärke över Peter Långström i Hegra
NO04. 1718 Minnessten över C XII:s död i Fredrikshald
NO05. 1718 Minnessten över belägringen av Fredrikstens fästning i Fredrikshald
NO06. 1716 Minnessten över stupade svenskar på Hole kyrkogård
 NO08. 1808 Minnesmärke över slaget vid Trangen
 NO09. 1808 och 1814 Minnesmärke över slagen vid Lier
 NO12. 1808 Minnesmärke ”Svenskegraven” efter slaget vid Gjeddelund
 NO13. 1814 Minnesmärke över slaget vid Langnes skans
 NO14. 1814 Minnestavla över slaget vid Kjölberg
 NO15 1940 Minnesmärke över 4 stupade svenskar i Oslo
 NO16 1940-45 Minnesmärke över stupade svenskar i Oslo
 NO17 Fredsklocka i Morokulien
 NO18 1716 Massgrav efter träffningen vid Norderhov
 NO19  1809 Okänd soldatgrav i Gribsröd