Moldavien

Text

MO01. 1713 Minnessten över kalabaliken i Varitsa 
MO02. 1713 Minneskors på kyrkogården i Bender