Lettland

Text

LV01. 1605 Minnessten över Henrik Wrede från slaget i Kirkholm, (Salaspil) 
LV02. 1701-1702 Minnesmärke över Karl XII:s vinterläger utanför Virga 
LV03. 1705 Minnessten över slaget i Gemauerthof (Mūrmuiža) 
LV04. 1705 Gravmonument efter slaget i Gemauerthof (Mūrmuiža)
LV05 1704 Minnesmärke över slaget 1704 vid Jacobstadt (Jekabpils)