Finland

Text

1630 Minnessten över Hakkapeliterna i Tammela FI01
1630 Minnessten över Hakkapeliterna i Lahtis FI02
1676 Minnessten över Andra Viborgska regementet FI03
1704 Minnessten över örlogsvarvet Cronoholmen, Kronoby FI04
1713 Monument över slaget vid Landsbro utanför Åbo FI05
1713 Minnesmärke över slaget vid Pälkäne i Nenäpää FI06
1714 Två minnesstenar över slaget vid Storkyro i Storkyro FI07
1714 Minnessten över de fallna i slaget vid Storkyro i Laihia FI08
1714 Minnessten över slaget vid Storkyro i Lillkyro FI09
1714 Minnessten över slaget vid Storkyro i Ylistaro FI10
1714 Minnesmärke över sjöslaget vid Hangö udd i Rilaks FI11
1715 Minnessten över slaget i Kaakamo, Torneå FI12
1716 Minnessten över Johan Henrik Fieandt i Kajana FI13
1721 Freden i Nystad i Nystad FI14
1721 Freden i Nystad i Vederlax (Virolahti) FI15
1736 Minnesmärke över general Carl Gustav Armfelt i Liljendal FI16
1741 Minnesmärke över slaget vid Villmanstrand/Lappenraanta FI17
1742 Minnessten över slaget vid Oskola, Joensuu FI18
1742 Upplands regemente vinterläger NO Fredrikshamn FI19
1743 Minnesmärke över sjöstriden i Korpoström FI20
1762 Minnessten över Otto v Fieandts födelseplats N St Michels FI21
1770 Minnessten över Finska lätta dragonerna i Borgå FI22
1772 A Ehrenswärds gravmonument på Sveaborg FI23
1780 Minnessten över kadettskolan i Kuopio FI24
1788-90 Minnesmärke över de som föll under Gustaf III krig i Kärnäkoski FI25
1788-90 Minnessten över Gustaf III norr Värälä FI26
1788 Minnessten över slaget vid Pekurilanjoki FI27
1789 Minnessten över striderna i Härkäsilla FI28
1789 Minnessten över slaget vid Porrassalmi FI29
1789 Minnesmärke över stupade off i slaget vid Porrassalmi i St Michels FI30
1789 Minnessten över slaget vid Uttismalm FI31
1789 Massgrav och minneskors efter slagen vid Siikakoski FI32
1789 Minneskors över stupade ur Älvsborgs regemente i Siikakoski FI33
1789 Minnesmärke över soldater ur Älvsborgs reg på Sulkava kyrkogård FI34
1789 Minnessten över slaget vid Kaipia FI35
1789 Minnessten över slaget vid Parkumäki FI36
1789 Minnessten över soldatgravar i Massilanmäki FI37
1789 Minnesplatta över slaget vid Laitaatsillan, Nyslott FI38
1790 Kungastenen i Valkeala FI39
1790 Minnessten över slaget vid Tillola FI40
1790 Minnessten över slaget vid Savitaipale FI41
1790 Minnesmärken över sjöslaget vid Svensksund, Kotka FI42
1790 Minnessten över slaget vid Svensksund på Sveaborg, Helsingfors FI43
1790 Minnesmärke över freden i Värälä FI44
1790 Minnesrelief över von Döbeln i St Michels FI45
1805 Minnessten över Finska gardet i Borgå FI51
1808 Minnessten över slaget vid Liljendal FI52
1808 Minnesmärke över den finska Insjöflottan i Kristina FI53
1808 Minnessten över slaget vid Kalmalahti FI54
1808 Minnessten över slaget vid Jynkkä i Kuopio FI55
1808 Minnesmärke/grav för överste Herman Fleming i Brahestad FI56
1808 Minnesstenar över slaget i Siikajoki FI57
1808 Två minnesstenar över slaget vid Revolaks (Revonlahti) FI58
1808 Två minnesmärken över slaget vid Pulkkila i Siikalatva FI59
1808 Minnessten över slaget vid Harjunmäki, Kärsämäki FI60
1809 Minnessten över slaget vid Kumlinge på Åland FI61
1808 Minnessten över slaget vid Koivisto FI62
1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Nystad och Sundholmen FI63
1808 Minnessten över slaget vid Kutumäki FI64
1808 Minnesmärken över slaget vid Lemo FI65
1808 Minnessten över Finska kriget i Vasa FI66
1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Krampen FI67
1808 Minnessten över slaget vid Lintulaks, Kyyjärvi FI68
1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Bockholmssund FI69
1808 Minnessten över slaget Harjankylä FI70
1808 Minnessten över slaget vid Kokkoneva FI71
1808 Två minnesstenar över slaget vid Lappo och stupade löjtnant Mauno Blum FI72
1808 Minnessten viloplats för de fallna i slaget vid Lappo FI73
1808-09 Minnessten överfallna i Finska kriget i Dunkars FI74
1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Sandö och Tavastskär-Tallholm vid Karuna kyrka FI75
1808 Minnessten över slaget vid Ruokovirta FI76
1808 Minnesmärke över slaget vid Samelinlakso FI77
1808 Minnessten över slaget vid Parjakanneva FI78
1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Sandö på Sandö FI79
1808 Minnesplatta över Svensk officiers graf från i Västankärr FI80
1808 Minnessten över striderna i Närpes FI81
1808 Minnessten över slaget vid Kauhajoki FI82
1808 Minnesplatta över äntringen av skärgårdsfregatten Styrbjörn vid Lövöfjärden i Kasnäs FI83
1808 Två minnesstenar över slaget vid Alavo i Alavo FI84
1808 Minnessten över slaget vid Ähtäri FI85
1808 Minnessten över Otto von Fieandt efter slaget i Karstula FI86
1808-09 Minnessten över Finska kriget i Frantsila (Rantsila) FI87
1808 Ryttarstaty Sandels Frantsila (Rantsila) FI88
1808 2 minnesstenar över slaget vid Nummijärvi FI89
1808 Minnessten över striderna i Laahdensilta FI90
1808 Minnessten över slaget vid Lappfjärd FI91
1808 Minnessten över slaget vid Isoluoto, Gustavs FI92
1808 Minnessten över slaget vid Kuha, söder Ruona FI93
1808 Minnesmärke över slaget vid Ruona FI94
1808 Minnessten över Takala batteriplats NV Ruona FI95
1808 Minnessten över striderna vid Mänkijärvi FI96
1808 Minnesmärke över slaget vid Ömossa och Wilhelm von Schwerin FI97
1808 Minnessten över bataljen vid Tattuback, Vörå FI98
1808 Minnessten över slaget vid Juutas FI99
1808 Minnessten över slaget i Oravais FI100
1808 Minnessten över Lotta Svärd i Oravais FI101
1808 Minnessten över slaget vid Löttökoski FI102
1808 Minnesmärke över slaget vid Kronoby FI103
1808-09 Minnessten över Finska kriget Uleåborg FI104
1808 Minnessten över begravda i Kuivaniemi FI105
1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Varanpää FI106
1808 Minnessten över striderna vid Kauko bro FI107
1808 Minnesmärke över sjöstriden vid Palva FI108
1808 Minnesmärke över landstigningen vid Helsinge, Tövsala FI109
1808 Minnesmärke över sjöstriden vid Kahiluoto FI110
1808 Minnessten över Wilhelm von Schwerin i Kalajoki FI111
1808 Minnessten över slaget vid Toivala FI112
1808 Minnessten över Sandels och slaget vid Virta bro FI113
1808 Minnesmärke över slaget vid Virta bro FI114
1808 Minnessten över de fallna vid slaget vid Virta bro FI115
1808 Minnessten över Finska kriget i Pattijoki, Brahestad FI116
1809 Minnessten över J Z Duncker i Kristina FI117
1809 Två minnesstenar över Finska kriget i Vojakkala, Torneå FI118
1808 Minnesplatta över Finska kriget i Torneå FI119
1809 Minnessten över Finska kriget i Torneå kyrkogård FI120
1809 Minnessten över Finska kriget i Nedre Torneå kyrka FI121
1809 Minnessten över Finska kriget i Laivajärvi, Torneå FI122
1809 Minnessten i Pullinkumpu, Torneå FI123
1809 Minnessten över Finska kriget i Harijänkä, Torneå FI124
1809 Minnessten över Finska kriget i Kaakamo, Torneå FI125
1809 Minnessten över Finska kriget i Ruottala, Torneå FI126
1809 Minnesmärke och massgrav i Virkamaa, Torneå FI127
1808-09 Minnessten över Finska kriget i Kemi FI128
1808-09 Minnessten över Finska kriget i Keminmaa FI129
1808-09 Minnessten över Finska kriget i Kirsinkangas FI130
1808-09 Minnessten över Finska kriget i Libelits FI131
1808-09 Minnessten över Finska kriget i Melttusvirta FI132
1808-09 Minnessten över stupade under Finska kriget i Temmes FI133
1808 Minnessten över fallna soldater i Kannus FI134
1809 Minnessten över fredsförhandlingarna i Fredrikshamn FI135
1809 Minnesmärke över Karelska jägarkåren, Joensuu FI136
1809 Minnesplatta över Karelska jägarkåren, Joensuu FI137
1810 Minnesstaty över Österbottens regemente i Lochteå FI138
1811 Minnessten över Finska artilleriregementet i Helsingfors FI139
1819 Minnessten över kadettskolan i Haapaniemi, Rantasaari FI140
1918 Minnessten över stupade i frihetskriget i Tammerfors FI151
1918 Minnessten över stupade i frihetskriget i Vasa FI152
1939-40 Minnesmonument över Svenska Frivilligkåren i Rovaniemi FI153
1939-40 Minnessten över M Dyrssen i Paikanselkä FI154
1939-40 Två minnesstenar över stupade svenskar i Paikanselkä FI155
1939-40 Minnessten över två svenska frivilliga i Mäntyvaara FI156
1939-40 Minnessten över Mannerheims avtackning av Svenska Frivilligkåren i Paikanselkä FI157
1939-40 Minnesplakett över Svenska frivilligkårens luftvärn i Kemijärvi FI158
1939-40 Minnesplakett över Svenska frivilligkårens luftvärn i Rovaniemi FI159
1939-40 Minnessten och minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Uleåborg FI160
1939-40 Minnessten över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Olkkajärvi FI161
1939-40 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Tikkakoski FI162
1939-40 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Vaala FI163
1939-40 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Finlands flygmuseum, Vanda FI164
1939-40 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Veitsiluoto FI165
1939-40 Minnestavla över Svenska Frivilliga flygflottiljen i Dragsvik, Ekenäs FI166
1939-45 Minnesmärke över stupade flygare i Uttis FI167
1940-44 Minnestavla över stupade svenska frivilliga i Ekenäs FI168
1940-44 S E Ericssons soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors FI169
1940-44 N H Hulthéns soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors FI170
1940-44 J G Johanssons soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors FI171
1940-44 Y E Nilssons soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors FI172
1940-44 N A Afvanders soldatgrav på Sandudd i Helsingfors FI173
1940-44 C R Edlunds soldatgrav på Sandudd i Helsingfors FI174
1940-44 K R Edströms soldatgrav på Sandudd i Helsingfors FI175
1940-44 S M Larssons soldatgrav på Sandudd i Helsingfors FI176
1940-44 S O Lindbergs soldatgrav på Sandudd i Helsingfors FI177
1940-44 L-E Lindqvists soldatgrav på Sandudd i Helsingfors FI178
1940-44 K E W Nilssons soldatgrav på Sandudd i Helsingfors FI179
1940-44 K M Ödefeldts soldatgrav på Sandudd i Helsingfors FI180
1941-44 Minnessten för ej återfunna stupade på Sandudd FI181
1941 Minnesmärke över Svenska frivilligbataljonens slutparad i Harparskog FI182
1941 Minnessten över Svenska Frivilligbataljonen i Lappvik FI183
1941 Minnestavla över Svenska Frivilligbataljonen i Hangö FI184
1942-44 Minnessten över Svenska frivilligkompaniet i Ekenäs FI185
1940 Minnestavla över 4.jkomp strid vid Salla 2 mars 1940 FI186
1947 Minnesmärke över Finska kavalleriet i Villmanstrand FI187
1963 Minnessten över Björneborgs regemente i Åbo FI188
1963 Minnessten över Björneborgs regemente i Säkylä FI189

< < < Tillbaka