Finland

Text

FI01. 1713 Minnesmärke över slaget vid Pälkäne i Nenäpää
FI02. 1713 Monument över slaget vid Landsbro i Karis
FI03. 1714 Minnesmärke över sjöslaget vid Hangö udd i Rilaks
FI04 1714 Minnesmärke över slaget vid Storkyro
FI05 1714 Minnessten över de fallna i slaget vid Storkyro
FI06 1714 Minnessten över slaget vid Storkyro i Lillkyro
FI07 1714 Minnessten över de fallna i slaget vid Storkyro i Laihia
FI08 1715 Minnessten Stora Nordiska kriget i Kaakamo, Torneå
FI09 1716 Minnessten över Johan Henrik Fieandt i Kajana
FI10 1836 Minnessten över Carl Gustaf Armfelt i Liljendal
FI11 1741 Minnesmärke över slaget vid Villmanstrand (Lappenraanta)
FI12 1742 Minnessten över slaget vid Oskola, Joensuu
FI13 1742 Upplands regemente vinterläger 1742 NO Fredrikshamn
FI14 1743 Minnesmärke över sjöstriden i Korpoström
FI15 1762 Minnessten över Otto v Fieandts födelseplats N St Michels
FI16 1770 Minnessten över Finska lätta dragonerna i Borgå
FI17 1772 A Ehrenswärds gravmonument på Sveaborg
FI18 1780 Minnessten över kadettskolan i Kuopio
FI19 1788 Minnesmärke över slaget vid Savitaipale
FI20 1788-90 Minnesmärke över de som föll under Gustaf III krig i Kärnäkoski
FI21 1788-90 Minnessten över Gustaf III norr Värälä
FI22 1789 Massgrav efter slaget vid Siikakoski
FI23 1789 Minnessten över slaget vid Porrassalmi
FI24 1789 Minnessten över slaget vid Uttismalm
FI25 1789 Minnessten över slaget vid Parkumäki
FI26 1788 Minnessten över slaget vid Pekurilanjoki
FI27 1789 Minnesplatta över slaget vid Laitaatsillan, Nyslott
FI28 1789 Minneskors över stupade ur Älvsborgs regemente i Siikakoski
FI29 1789 Minnesmärke över soldater ur Älvsborgs reg på Sulkavas kyrkogård
FI30 1789 Minnesmärke över stupade officerare i slaget vid Porrassalmi
FI31 1789 Minnessten över slaget vid Kaipiais
FI32 1789 Minnessten över soldatgravar i Massilanmäki
FI33 1790 Kungastenen i Valkeala
FI34 1790 Minnesmärke över freden i Värälä
FI35 1790 Minnesmärken över sjöslaget vid Svensksund (Routsinsalmi), Kotka
FI36 1790 Minnesrelief över von Döbeln i St Michels
FI37 1788-90 Minnessten över Stedingk
FI38 1794 Minnessten över Finska artilleriregementet i Helsingfors
FI39  
FI40 1803 Minnessten över Finska gardesregementet i Borgå  
FI41 1808 2 minnesstenar över slaget vid Nummijärvi
FI42 1808 2 minnesstenar över slaget vid Revolaks (Revonlahti)
FI43 1808 Minnesmärke över den Finska Insjöflottan i Kristina
FI44 1808 Minnessten viloplats för de fallna i slaget vid Lappo
FI45 1808 Minnessten över begravda i Kuivaniemi
FI46 1808 Minnesmärke över slaget vid Ömossa och Wilhelm von Schwerin
FI47 1808 Minnessten över slaget i Oravais
FI48 1808 Minnesmärke över slaget vid Kronoby
FI49 1808 Minnesmärke över slaget vid Ruona
FI50 1808 Minnesmärke över Takala batteriplats NV Ruona
FI51 1808 Minnesmärke över slaget vid Samelinlakso
FI52 1808 Minnessten över överste Herman Fleming i Brahestad
FI53 1808 Minnesmärken över slaget vid Lemo
FI54 1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Bockholmssund
FI55 1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Krampen
FI56 1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Nystad och Sundholmen
FI57 1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Sandström på Sandövägen, Kimito
FI58 1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Tavastskär-Tallholm vid Westankärr gård, Kimito
FI59 1808 Minnesplatta över äntringen av skärgårdsfregatten Styrbjörn vid Lövöfjärden i Kasnäs
FI60 1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Varanpää
FI61 1808 Minnesmärke över landstigningen vid Helsinge, Tövsala
FI62 1808 Minnesmärke över sjöstriden vid Kahiluoto
FI63 1808 Minnessten över batteriet i Batterihagen, Åbo
FI64 1808 Minnessten över Finska kriget i Pattijoki, Brahestad
FI65 1808 Minnessten över Finska kriget i Vasa
FI66 1808 Minnessten över Lotta Svärd i Oravais
FI67 1808 Gravsten över Wilhelm von Schwerin i Kalajoki
FI68 1808 Minnessten över slaget vid Harjankylä
FI69 1808 Minnessten över Otto von Fieandt efter slaget i Karstula
FI70 1808 Minnessten över slaget i Siikajoki
FI71 1808 Minnessten över slaget vid Harjunmäki, Kärsämäki  
FI72 1808 Minnessten över slaget vid Juutas
FI73 1808 Minnessten över slaget vid Jynkkä i Kuopio
FI74 1808 Minnessten över slaget vid Kauhajoki
FI75 1808 Minnessten över striderna vid Kauko bro
FI76 1808 Minnessten över slaget vid Koivisto
FI77 1808 Minnessten över slaget vid Kokkoneva
FI78 1808 Minnessten över slaget vid Kuha
FI79 1808 Minnessten över slaget vid Kutumäki
FI80 1808 Minnessten över slaget vid Lappfjärd
FI81 1808 Minnessten över slaget vid Lappo
FI82 1808 Två minnesstenar över slaget vid Lappo och stupade löjtnant Mauno Blumen
FI83 1808 Minnessten över slaget vid Liljendal
FI84 1808 Minnessten över slaget vid Lintulaks, Kyyjärvi
FI85 1808 Minnessten över slaget vid Löttökoski
FI86 1808 Minnessten över slaget vid Mänkijärvi
FI87 1808 Minnessten över slaget vid Parjakanneva
FI88 1808 Minnessten över slaget vid Riitalahti
FI89 1808 Minnessten över slaget vid Tattuback, Lillkyro
FI90 1808 Minnessten över slaget vid Ähtäri
FI91 1808 Minnesmärke över slaget vid Pulkkila i Siikalatva
FI92 1808 Slaget vid Ruokovirta
FI93 1808 Slaget vid Toivala
FI94 1808 Två minnesstenar över slaget vid Alavo i Alavo
FI95 1809 Två minnesstenar över Finska kriget i Vojakkala, Torneå
FI96 1808 Minnesplatta över finska kriget i Torneå
FI97 1808 Minnessten över finska kriget i Torneå kyrkogård
FI98 1808 Minnessten över finska kriget i Nedre Torneå kyrka
FI99 1808 Minnessten över finska kriget i Laivajärvi, Torneå
FI100 1808 Minnessten i Pullinkumpu, Torneå
FI101 1808 Minnessten över Finska kriget i Harijänkä, Torneå
FI102 1808 Minnessten över Finska kriget i Kaakamo, Torneå
FI103 1808 Minnessten över Finska kriget i Ruottala, Torneå
FI104 1808 Minnesmärke och massgrav i Virkamaa, Torneå
FI105 1808 2 minnesstenar över slaget vid Virta bro
FI106 1809 Minnessten över slaget vid Kumlinge på Åland
FI107 1808-09 Minnessten över Finska kriget i Frisilä, Gustavs
FI108 1808-09 Minnessten över Finska kriget i Kemi
FI109 1808-09 Minnessten över Finska kriget i Keminmaa
FI110 1808-09 Minnessten över Finska kriget i Kirsinkangas
FI111 1808-09 Minnessten över Finska kriget i Melttusvirta
FI112 1808-09 Minnessten över Finska kriget i Libelits
FI113 1808-09 Minnessten över Finska kriget i Temmes
FI114 1808-09 Minnessten över Finska kriget i Dunkars
FI115 1809 Minnessten över fallna soldater på Ebbskär
FI116 1809 Minnessten över fallna soldater i Kannus
FI117 1809 Minnessten över fredsförhandlingarna i Fredrikshamn
FI118 1819 Minnessten över kadettskolan i Haapaniemi, Rantasaari
FI119 1821 Minnessten över gmj H C Reuterskiöld i Helsingfors
FI120
FI121
FI122
FI123 1918 Minnessten över stupade i frihetskriget i Tammerfors
FI124 1918 Minnessten över stupade i frihetskriget i Vasa
FI125 1939-40 Minnesmonument över Svenska Frivilligkåren i Rovaniemi
FI126 1940 Minnessten över M Dyrssen i Paikanselkä
FI127 1939-40 Två minnesstenar över stupade svenskar i Paikanselkä
FI128 1939-40 Minnessten över två svenska frivilliga i Mäntyvaara
FI129 1939-40 Minnessten över Mannerheims avtackning av Svenska Frivilligkåren i Paikanselkä
FI130 1940 Minnesplakett över Svenska frivilligkårens luftvärn i Kemijärvi
FI131 1939-40 Minnesplakett över Svenska frivilligkårens luftvärn i Rovaniemi
FI132 1939-40 Minnessten och minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i i Uleåborg
FI133 1940 Minnessten över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Olkkajärvi
FI134 1940 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Tikkakoski
FI135 1940 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Vaala
FI136 1940 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Vanda
FI137 1940 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Veitsiluoto
FI138 1939-40 Minnestavla över Svenska Frivilliga flygflottiljen i Dragsvik, Ekenäs
FI139 1939-45 Minnesmärke över stupade flygare i Uttis
FI140 1940-44 Minnestavla över stupade svenska frivilliga i Ekenäs
FI141 1940-44 Sven Eric Ericssons soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors
FI142 1940-44 Nils Harald Hulthéns soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors
FI143 1940-44 Johan Gunvald Johanssons soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors
FI144 1940-44 Yngve Eugén Nilssons soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors
FI145 1940-44 Nils Almar Afvanders soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI146 1940-44 Rune Karl Edlunds soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI147 1940-44 Karl Rune Edströms soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI148 1940-44 Sven Mika Larssons soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI149 1940-44 Sven Gösta Olaus Lindbergs soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI150 1940-44 Lars-Erik Lindqvists soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI151 1940-44 Karl Erik Walter Nilssons soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI152 1940-44 Knut Melker Ödefeldts soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI153 1941-44 Minnessten för ej återfunna stupade på Sandudd
FI154 1941 Minnesmärke över Svenska frivilligbataljonens slutparad i Harparskog
FI155 1941 Minnessten över Svenska Frivilligbataljonen i Lappvik
FI156 1941 Minnestavla över Svenska Frivilligbataljonen i Hangö
FI157 1942-44 Minnessten över Svenska frivilligkompaniet i Ekenäs

< < < Tillbaka