Estland

Text om Estland kommer.

EE01.Svenska militära minnesmärken i Tallins domkyrka
EE02. Svenska militära minnesmärken i St Nikolaikyrkan i Tallin
EE03. Erik XIV:s riksvapen i Tallin
EE04. 1700 Monumentet över slaget i Narva
EE05. 1700-01 Minnessten över Karl XII:s vinterläger i Lais
EE06. 1700-01 Karl XII:s ek i Lais
EE07. 1790 Minnesmärke över örlogsfartyget ”Riksens ständer” i Tallin
EE 08. Minnesskylt på ”fredshuset” i Kardis 1661
EE09. Kanon  från örlogsskeppet ”Tapperheten” i  Lennusadam

< < < Tillbaka till länder