Danmark

Text

DK01. 1658 Minnessten över Tåget över Lilla Bält (kavalleriet) söder Kolding
DK41 1889 Gravsten över löjtnant Sixten Sparre i Tåsinge
DK03 1658 Minnestavla över freden i Roskilde i Höje Thaastrup
DK04. 1848 Minnessten över Västgöta-Dal soldater på Assens kyrkogård
DK05. 1848 o 1864 Monument över svenska soldater på Assens kyrkogård
DK06. 1864 Minnestavla över fyra svenska livgardister i Faarup
DK07. 1864 Minnessten över nordiska frivilliga i slaget vid Dybböl
DK08. 1864 Minnessten över krp G R Göransson i slaget vid Dybböl
DK09. 1864 Minnessten över ult J S G Lundegreen i slaget vid Dybböl
DK10. 1864 Minnessten över ult G H von Knorring i slaget vid Dybböl
DK11. 1864 Gravplatta över ult G H von Knorring i slaget vid Dybböl
DK12. 1864 Minnessten över serg L A Lundström i slaget vid Dybböl
DK13. 1864 Minnessten över plt K O E Leijonhufvud i slaget vid Dybböl
DK14. 1864 Minnessten över plt G L Sommelius i slaget vid Dybböl
DK15. 1864 Minnestavla över ult J S G Lundegreen i slaget vid Dybböl
DK16. 1848 Minnessten över nordiska frivilliga stupade i Slesvig-Holsteinska kriget 1848-50
DK17. 1864 Grav- o minnessten över ult C L Roos, sg L A Lundström, krp G R Göransson och soldat P F C Lindblad i slaget vid Dybböl
DK18. 1864 Minnessten över krp G Hammarström i slaget vid Dybböl
DK19. 1864 Minnessten över soldat P F C Lindblad i slaget vid Dybböl
DK20. 1864 Minnessten över ult H V L Berzelius i slaget vid Dybböl
DK21. 1864 Minnessten över ult H V L Berzelius i slaget vid Dybböl
DK22. 1864 Gravsten över plt K O E Leijonhufvud i slaget vid Dybböl
DK23. 1864 Gravsten över ult H V L Berzelius i slaget vid Dybböl
DK24. 1848 Gravsten över plt G L v Sommelius i slaget vid Dybböl
DK25. 1864 Minnessten över ult G H von Knorring i slaget vid Dybböl
DK26. 1864 Minnessten över krp A Lundbom i slaget vid Dybböl
DK27. 1864 Minnessten över ult Roos i slaget vid Dybböl
DK28. 1864 Minnessten över soldat S Stenmark i slaget vid Dybböl
DK29. 1659 Minnesmärke över det svenska fältlägret ”Carlsborg” i Brönshöj
DK30. 1864 Gravsten över en svensk soldat på Assens kyrkogård
DK31. 1864 Minnesmärke på Garnisonskyrkogården i Köpenhamn
DK32. 1848 Minnessten över norske sekundlöjtnanten Löwenskiold i Stenderup
DK33 1848 Gravkors över norske sekundlöjtnanten Löwenskiold i Sönderborg
DK34. 1864 Minnessten över norske militärläkaren Schiötz i Augustenborg
DK35. 1864 Gravsten över norske militärläkaren Schiötz i Augustenborg
DK36 1864  Gravsten över ult J S G Lundgren på Garnisonskyrkogården i Köpenhamn
DK37 1659 Minnesmärke över stupade svenska soldater i Smörum
DK39  1659 Minnesplatta på Christiansborgs slott om belägringen i Köpenhamn
DK40  1659 Minnesgranat över belägringen av Nakskov
DK41 1889 Gravsten över löjtnant Sixten Sparre i Nörreskov

< < < Tillbaka till länder