Göteborg och Bohuslän (Västra Götalands län)

Området ingår sedan 1998 i Västra Götalands län.
Göteborg med dess föregångare Lödöse och Elfsborg har varit krigsskådeplatser i  alla krig mot Danmark sedan 1500-talet. Detsamma gäller Bohuslän som blev svenskt efter freden 1658 i Brömsebro.

 

 

 

 

Registerkort
Beteckning
Minnesmärke över svenska örlogsskeppet ”Kalmar nyckel” 1638 i Göteborg O01
Minnesstaty överkung Karl X Gustaf och Erik Dahlberg i  Uddevalla O02
Minnessten över Freden i Roskilde 1658 i Uddevalla O03
Minnessten över slaget 1677 vid Landskrona i Uddevalla O04
Försvaret av Bohus fästning 1678 O05
Minnessten över grundandet av Nya varvet 1700, Göteborg O06
Minnessten över slaget 1712 vid Gadebusch i Uddevalla O07
Minnessten över slaget vid Dynekilen 1716 O08
Minnessten över slaget vid Strömstad 1717 O09
Minnessten över galärtransporten 1718 StrömstadHällesmörk O10
Minnestavla över Älvsborgs regementes försvar 1719 av Nya Älvsborg O11
Svensksundsstenen över slaget 1790 i Uddevalla O12
Minnessten över 1808 stupade kaptenen A G Oxenstierna I Svinesund O14
Minnesinskription över kanonslupar under kriget 1811 på Lilla  Aspholmen O15
Minnessten över Landstormens mobilisering 1914 i Göteborg O16
Minnessten över Landstormens IV..bat vid Torslanda kyrka O17
Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamo O18
Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamos officersmäss O19
Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamos underofficersmäss O20
O21
Minnesvård över de år 1919 vid västkusten förolyckade två flygarna, löjtnanterna F. G. A. Netzler och K. F. A. Tåhlin på Nya Varvets kyrkogård O22
Minnesmärke över nedskjutningen 1943 av en DC 3 på Hållö O23
Minnessten över Bohusläns regementes beredskapstid i Håvedalen O24
Minnesmärke över omkomna i Gbg garnison 1939-45 på Nya Varvets kyrkogård i Göteborg O25
Minnestavla över omkomna vid HMS Barbaras förlisning 1950 på Amf 4 O26
Minnesmärke över Bohusläns regementes 300 årsjubileum i Uddevalla O27
Minnestavla skänkt av kamratföreningen vid Bohusläns regementes 300 års jubileum i Uddevalla O28
Minnestavla skänkt av kommunen vid Bohusläns regementes 300 årsjubileum i Uddevalla O29
Minnesstaty över Bohuslänsk dragon i Uddevalla O30
2022 Minnessten över Marinen 500 år vid Klippan i Göteborg O31
Minnessten över Göta artilleriregemente och Göta Luftvärnsregemente på Kviberg i Göteborg O32
Minnessten över Göta flygflottilj, Västra värnpliktskontoret samt FM helikopterverksamhet på Säve O33
Minnesmärke över Bohusläns regemente i Uddevalla O34
Minnessten över Älvsborgs kustartilleriregemente/amfibieregemente i Göteborg O35
Minnessten över omkomna vid hkp-olycka 2003 i Säve O36
Veteranminnesmärke i Färjenäsparken, Göteborg O37
Gravsten över familjen Stjernman i Ljung O38
Gravsten med flygförarmärke m/36 över fältflyg R. Lammerbo på Naversta kyrkogård O39
Gravkvarter (I 17) på Ramneröd kyrkogård i Uddevalla O40