Göteborg och Bohuslän

 Området ingår sedan 1998 i Västra Götalands län.
Göteborg med dess föregångare Lödöse och Elfsborg har varit krigsskådeplatser i  alla krig mot Danmark sedan 1500-talet. Detsamma gäller Bohuslän som blev svenskt efter freden 1658 i Brömsebro.

 

 

 

 

Registerkort
Beteckning
Minnessten över slaget 1677 vid Landskrona i Uddevalla O01
 Försvaret av Bohus fästning 1678  O02
Minnessten över slaget 1712 vid Gadebusch i Uddevalla  O03
Minnessten över slaget vid Dynekilen 1716  O04
Minnessten över slaget vid Strömstad 1717  O05
Minnestavla över Älvsborgs regementes försvar 1719 av Nya Älvsborg  O06
Svensksundsstenen över slaget 1790 i Uddevalla  O07
Minnesmärke över svenska örlogsskeppet ”Kalmar nyckel” 1638 i Göteborg  O08
Minnessten över fartygsförflyttning 1718 StrömstadHällesmörk  O09
Minnessten över gravfält från 1808-1809 års krig vid slussen i Brinkebergskulle
 O10
Minnesmärke över Bohusläns regemente i Uddevalla  O11
Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamo  O12
Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamos officersmäss  O13
Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamos underofficersmäss  O14
Minnesmärke över Bohusläns regementes 300 årsjubileum i Uddevalla  O15
Minnesstaty över Bohuslänsk dragon i Uddevalla  O16
Minnessten över Freden i Roskilde 1658 i Uddevalla  O17
Minnesstaty överkung Karl X Gustaf och Erik Dahlberg i  Uddevalla  O18
Minnessten över Bohusläns regemente i Grinneröd  O19
Minnessten över 1808 stupade kaptenen A G Oxenstierna I Svinesund  O20
Minnessten över Bohusläns regementes beredskapstid i Håvedalen O21
Minnestavla över Bohusläns regementes kasernbygge 1909-15  O22
Minnestavla skänkt av kamratföreningen vid Bohusläns regementes 300 års jubileum i Uddevalla  O23
Minnestavla skänkt av kommunen vid Bohusläns regementes 300 årsjubileum i Uddevalla  O24
Minnessten över Göta artilleriregemente och Göta Luftvärnsregemente på Kviberg i Göteborg  O25
Minnesplatta över Göta artilleriregemente på Telehuset i Göteborg  O26
Minnestavla över Skaraborgs regementes försvar 1678 av Bohus fästning, Kungälv  O27
Minnesmärke över omkomna i Gbg garnison 1939-45 på MKV kyrkogård i Göteborg  O28
Minnessten över Älvsborgs kustartilleriregemente i Göteborg  O29
Inhugget flygartecken över Göta flygflottilj i Säve  O30
Minnesmärke över nedskjutningen 1943 av en DC 3 på Hållö  O31
Minnesinskription över kanonslupar under kriget 1811 på Lilla  Aspholmen  O32
Minnessten över omkomna vid HMS Barbaras förlisning 1950 i Västra Frölunda  O33
Minnessten över omkomna vid hkp-olycka 2003 i Säve  O34
Gravsten över familjen Stjernman i Ljung  O35
Gravsten med flygförarmärke m/36 över fältflyg R. Lammerbo på Naversta kyrkogård  O36
Gravkvarter (I 17) på Ramneröd kyrkogård i Uddevalla  O37
Minnesinskription över kanonslupar under kriget 1811 på L Aspholmen O38