Västmanlands län

Landskapet Västmanland ingick från senast mitten av 1300-talet i Västmanlands och Dalarnas lagsaga som fanns kvar till 1850. De centrala och östra delarna av landskapet ingår i Västmanlands län medan de västra ingår i Örebro län. En mindre del i nordväst tillhör Dalarnas län. Inga krigshandlingar har i modern tid förekommit i landskapet.
Minnessten över Livregementets grenadjärkår på Utnäslöt, Strömsholm U01
Minnessten över soldater på Utnäslöt, Strömsholm U02
Minnessten över två sekundchefer vid Livregementets grenadjärkår på Djäkneberget i Västerås U03
Minnessten över Västmanlands regementes lägerplats på Salbohed i Västerfärnebo U04
Minnessten över Västmanlands regementes 300 års jubileum på Viksäng i Västerås U05
Minnestavla över Västmanlands regementes förläggning i kanslihuset på Viksäng i Västerås U06
Minnessten över kn Broberg vid Viksängskyrkan i Västerås U07
Minnestavla över Västmanlands regemente på F 1 i Västerås U08
Minnessköldar på stenblock över spanska sjukans offer 200 m kasernerna i Västerås U09
Minnessten över Västmanlands trängkår på Väsby kungsgård, Sala U10
Minnessten över Arméns rid- och körskola på stallområdet, Strömsholm U11
Minnessten över Västmanlands flygflottilj på Hässlö, Västerås U12
Minnessten över Flygförvaltningens verkstadsskola på Hässlö i Västerås U13
Gravkvarter (I 18) på Östra kyrkogården i Västerås U14
Gravkvarter (T 5) på kyrkogården i Sala U15
J35F Draken på Hässlö, Västerås (F1) U81