Värmlands län

Värmland höll under marsken Erik Kettilssons ledning fast vid Magnus Eriksson och Håkon under hela senare 1300-talet. År 1437 ägde en bonderesning rum i Jösse härad med omnejd som riktade sig mot rådet och Karl Knutsson (Bonde).
Statskuppen 1809 tog sin början i Värmland. Upproret började bland soldater och officerare i den del av den Västra armén som var förlagd i Värmland och leddes av generalmajor Georg Adlersparre, pådriven av den radikala gardeskaptenen Carl Henrik Anckarsvärd. Georg Adlersparre var vid tiden överadjutant vid Värmlandsfördelningen, som utgjorde Västra arméns högra flygel. Natten mot den 7 mars 1809 tog upprorsmännen kontroll över Karlstad, där de ställde upp kanoner på torget och proklamerade ett revolutionsmanifest. Genom sin position vid Värmlandsfördelningen kunde Georg Adlersparre ta ledning över trupperna i trakten runt Karlstad. Den 9 mars 1809 påbörjade Georg Adlersparre och delar av Västra armén en marsch mot Stockholm, för att avsätta Gustav IV Adolf.
Minnessten över Värmlands regemente i Kristinehamn S01
Minnessten över krigskyrkogård från 1808-1809 på V fältet i Kristinehamn S02
Minnessten över Värmlands regemente i Kristinehamn S03
Minnessten över Värmlands regementes subalterner i Kristinehamn S04
Gravsten över öv G Adlersparres 1835 på Gustavsviks herrgård S05
Minneskanon över Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn S06
Minnessten över Värmlands regemente i Karlstad S07
Minnessten över krigskyrkogård 1808-1809 på Djäknefältet i Karlstad S08
Staty över 50 årsminnet av Unionsupplösningen i Karlstad S09
Minnessten över öv B Uggla Mariebergsskogen, Karlstad S10
Minnesplatta över Värmlands regementes lägerplats på Trossnäs i Nor S11
Minnessten över Värmlands fältjägarkårs lägerplats i Trossnäs i Nor S12
Minnesmärke ”I fredens tjänst” på Brigadmuseum i Karlstad S13
Minnestext över Ing 2 förläggningsplats 1940-46 i Färjestad, Karlstad S14
Minnesplatta över värmlänningar stupade i Finland i vapenhuset i domkyrkan i Karlstad S15
Minnessten över Totalförsvarets Sjukvårdscentrum i Hammarö S16
Minnesplatta på stenröse över 33.lvkanto på ön Gnarpen S17
Minnessten över 3.kompaniet ur Värmlands regemente Hån, Töcksfors S18
Minnessten över 91.luftbevakningskomp 1940 vid Borgberget, Blomskog S19
Minnessten över soldaterna Andersson och Larm i Töcksfors S20
Minnessten över 1.Gränsförsvarsbat 1940-45 i Töcksfors S21
Soldatgrav över fältsjukans offer 1808 vid Kärrmossen, Arvika S22
Minnessten över knektar vid Jösse och Grums kompanier St Skärmnäs gård, S23
Minnesplatta över Bergslagens artilleriregementes beredskapsförband på kyrkan, Brunskog S24
Minnessten över 60 man ur Adlersparres här 1809 vid Vagge gård S25
Minnessten över överste G Adlersparre på Sofielunds  gård 2 km NNV Åmotsfors S26
Gravminnesmärke över lantvärnets avlidna 1808 i  Eda S27
Krigskyrkogård vid Hälltorp/Hälletorp, söder Köla S28
Minnesmonument från 1914 om 100 års fred vid riksgränsen, Eda S29
Minnessten från 1814 vid Eda skans S30
Minnessten från 1954 vid Eda skans S31
Eda skans, skansplan S32
Platssten för skansen Wijnblad 1808, Eda skan S33
Platssten för skansen Leijonstedt 1808, Eda skans S34
Platssten för skansen Adlersparre 1808, Eda skans S35
Minnesplatta vid Morast skans, Charlottenberg S36
Krigskyrkogård vid Boda i Järnskog, den s k ”Dalagraven” S37
Minnestavla över Bergslagens artilleriregemente 1945 i vapenhuset, Eda kyrka S38
Soldatgrav över övlt v Eckstedt på Eda gamla S39
Minnessten över 7.Gkomp, II bat 1940 i Håvildsrud S40
Minnessten över 22. gränsförsvarskompaniet 3,5 km BV Lekvattnet S41
Två minnesstenar från byggnationen av Skivedsbron 1925, Forshaga Skived S42
Minnessten över flyghaveri på Tvärberget S43
Bautasten över major J U Cedercrona, C Älvdalskomp 1815-36 på gården Hjeltin, Ekshärad S44
Minnessten över minolyckan 1940 då två soldater ur en ingenjörsavdelning dog NV Lekvattnet S45
Minnessten över krigskyrkogård över begravda soldater vid Wagge gård från 1809 S46
Minnessten över vårdannex till etappsjukhus under beredskapsåren 1940 – 45 S47
Minnessten över 7.batteriet vid A 25 under beredskapsårens grupperingsplatser öster Torsby S48
Minnessten från beredskapstiden över I 14 vid Morast (Charlottenberg) S49
Minnessten över 12. Vägkompaniet vid Forsnor S50
Minnessten över krigskyrkogård från 1809 i Brunskog S51
S52
Minnessten över Gustaf III besök 1772 och 1778 vid Eda S91
Minnessten över Carl XIV Johan från 1814 vid Eda skans skans i Åmotsfors  S92