Uppsala län

Uppsala slottslän utgjordes av de närmast Uppsalastad belägna häradena Ulleråker och Vaksala samt av de norrut därifrån belägna Norunda och Olands, liksom av gamla Vendels, Tierps och Våla härader.
I Uppsala fanns Upplands regemente som uppsattes 1626 och leder sitt ursprung till Upplandsfänikan från 1557. År 1617 organiserades de små enheterna till Upplands storregemente, som år 1623 splittrades i tre regementen där ett var Upplands regemente. Regementet deltog i stort sett alla svenska krig. Det kallades Upplands infanteriregemente åren 1904–1927 för att skilja det från Upplands artilleriregemente (A 5) som då också var förlagt i Uppsala. Den 30 april 1957 utgick Upplands regemente ur både freds- och krigsorganisationen.
Den 1 juli 1943 sattes även Upplands flygflottilj (F 16) upp i Uppsala och samgrupperades där med Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20).

 Minnessten över Upplands regemente på kasernområdet i Uppsala  C01
 Minnessten över Upplands regementes Hagunda kompani i   Balingsta  C02
  Minnessten över Upplands regementes 10.fältkompani vid Vaksala, Uppsala  C03
 Minnessten över Livregementets dragoners 2.skvadron vid Bålsta  C04
 Minnessten över Livregementets dragoners 4.skvadron vid   jvgövergången i Gamla Uppsala  C05
 Minnessten över Livregementets dragoners 5.skvadron på   Polacksbacken i Uppsala  C06
 Minnessten med Upplands regementes segernamn i Enköping  C07
 Minnessten över Upplands artilleriregemente i Uppsala  C08
 Minnestavla över Upplands regementes fältslag i Uppsala  C09
 Minnesplatta över Arméns kompaniofficersskola på kanslikasernen i   Uppsala  C10
 Minnessten över Upplands flygflottilj i Uppsala  C11
 Minnessten över övningsfältet Polacksbacken i Uppsala  C12
 Minnesskylt av pansarplåt över Göta livgarde i Enköping  C13
 Minnesskylt över Försvarets läroverk i Uppsala  C14
 Minnessten över Upplands flygflottilj med fem namn på G:a Uppsala   kyrka  C15
 Gravkvarter med personal vid Upplands artilleriregemente på Uppsala   kyrkogård  C16
 Minnessten över ingenjörsoldaten på Laxön, Älvkarleby  C17
 Minnesstaty över brobyggaren på Laxön, Älvkarleby  C18
 Minnessten över Svea ingenjörkår på Laxön, Älvkarleby  C19
 Minnessten ”Musikstenen” på Laxön, Älvkarleby  C20
 Minnessten över B A Leijonhuvud på Laxön, Älvkarleby  C21
 Minnessten över byggandet v hängbron i Överboda, Skutskär  C22
 Minnessten över Nora hemvärn på bygdegården, Heby  C23
Minnestavla över Göta Livgardes verksamhet på Veckholmen  C24
Minnestavla över Pansartruppernas Kadett- och Aspirantskola i Enköping C25
 C81  J35 Draken i Uppsala (F16)  C81
Minnessten över Prins Oscars besök vid Kungl Pontonjärbataljonen på Laxön, Älvkarleö  C91
Minnessten över Oscar II:s besök vid Svea ingenjörregemente på Laxön, Älvkarleö  C92