Stockholms stad

Inga fältslag har ägt rum i Stockholms stad sedan Gustav Vasas erövring av huvudstaden 1523.
Fram till mitten av 1900-talet var många förband grupperade i Stockholms stad; Svea livgarde, I 1 fram till 1946, Göta livgarde, I 2 fram till 1939, Norska gardet fram till 1888, Livgardet till häst, K 1 fram till 1927, Livregementets dragoner, K 2 fram till 1927 då de båda kavalleriförbanden slogs samman till Livregementet till häst (d y), K 1,1949 Livgardesskvadronen, K 1, 1975 Livgardets dragoner, K 1 fram till 2000. Svea artilleriregemente, A 1 fram till 1947, Positionsartilleriregementet, A 9 fram till 1927, Stockholms luftvärnskår, Lv 3 1942 – 1952, Svea ingenjörkår, Ing 1 fram till 1922 och Svea trängkår 1907.
Endast Livregementets dragoner, K 2 var fram till 1901 indelt.

Registreringskort för Beteckning
 Minnesmärke över slaget vid Poltava 1709  A01
 Minnessten över slaget 1790 vid Svensksund  A02
 Minnesvård över svensk personal i FN-tjänst  A03
 Veteranminnesmärket  A04
 Minnesplatta över svenskar stupade i Finland 1939-1945  A05
 Minnesplatta över svenskar stupade i Karelen  A06
 Minnessten över Svenska Finlandsfrivilliga 1939-44   A07
 Minnessten över Svea livgarde  A08
 Minnestavla över Svea livgarde på Linnégatan 87  A09
 Minnessten över Göta livgarde  A10
 Minnestavlor över Göta livgarde och Stockholms luftvärnsregemente  A11
 Minnestavla över Norska gardet  A12
 Minnestavla över Livgardet till häst på Hantverkargatan  A13
 Minnestavla över förbanden på Storgatan  A14
 Minnessten över Livgardet till häst på Lidingövägen  A15
 Minnestavla på K 1 kasern  A16
 Minnessten över Livregementet till häst (d y) på Lidingövägen  A17
 Minnessten över Livregementets dragoner på Djurgårdsbrunnsvägen  A18
 Minnestavla över svenska stupade Finlandsfrivilliga på Armémuseum  A19
 Minnestavlor över Svea artilleriregemente på Valhallavägen   A20
 Minnesplatta över Svea artilleriregemente på Artillerigårdens västra flygel  A21
 Minnestavla över Sappörkompaniet  A22
 Minnesmonument över flottans kårer 1849 på Galärvarvskyrkogården  A23
 ”Mariebergsklockan” utanför Försvarshögskolan på Drottning Christinas våg  A24
 ”Mariebergsstenen” utanför Försvarshögskolan på Drottning Christinas väg  A25
 A26
 Minnessten över Svea ingenjörkår i Pontonjärparken  A27
 Fyra minnestavlor över förbanden på Fredrikshovs slott  A28
 ”Mariebergsmonumentet” över förbanden på Marieberg i Mariebergsparken  A29
 Minnestavla över ingenjörtrupperna på Skeppargatan  A30
 Minnessten över Vegaexpeditionen 1878-80 på Skeppsholmen  A31
 A32
  Minnesmärke över svenska Finlandsfrivilliga vid Värtahamnen  A33
 Flygarmonumentet på Karlaplan  A34
 Minnestavla över flygare omkomna i tjänsten i Tre vapens minneshall  A35
 Minnessten över den nedskjutna DC3:an på Galärvarvskyrkogården  A36
 Minnesmärke över JAS Gripen haveriet 1993 på Långholmen  A37
 1860 års garnisonskyrkogård med 58 grifter  A38
 Artillerikyrkogården med 57 grifter  A39
 Gravmonument över övlt Önnert Jönsson 1808 på Galärvarvskyrkogården  A40
  ”Vasagraven” på Galärvarvskyrkogården på Skeppsholmen  A41
 ”Hårsfjärdsmonumentet” på Galärvarvskyrkogården på Skeppsholmen  A42
 Minnessten över Svenska Koreaambulansen på Gärdet  A43
 Gravmonument över genlt C von Cardell på Hedvig Eleonora kyrkogård  A44
 Gravmonument över genlt G C von Döbeln på Johannes kyrkogård  A45
 Gravmonument över genlt E von Vegesack på Klara kyrkogård  A46
 Epitafium över genlt J A Sandels på Klarakyrkogård  A47
 Epitafium över genlt Gustaf Adolf Siegroth i Klara kyrka  A48
 Minnessten över Sveriges utbildning av norsk trupp under 2.Vk på Gärdet   A49
 Fyra minnestavlor och ett votivskepp i f d Karl Johans kyrka på Skeppsholmen  A50
 Minnessten över Marinen 500 år A51
Minnesbyst av Dag Hammarskjöld vid Djurgårdsbrunnsviken  A52
 Två minnesskyltar över personalen vid C-byrån på Östermalm i Stockholm  A53
 Hästgrav ( No 22 /1) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A71
 Hästgrav (Abdullah) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A72
 Hästgrav (Fridolin) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm  A73
 Hundgrav (Putte) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A74
 Hundgrav (Rufus) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A75
 Hästgrav (Morgan) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A76
 Hästgrav (Eskort) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A77