Norrbottens län

Norrbottens län skapades den 21 maj 1810 av den norra delen av Västerbottens län. Pite lappmark ingick till en början inte i det nya länet, utan överfördes från Västerbotten först den 10 februari 1837.
Västerbottens regemente har sitt ursprung i de Västerbottensfänikor från mitten av 1500-talet som 1615 sammanslogs till Norrlands storregemente vilket 1624 delades i tre regementen, varav det nordligaste blev Västerbottens regemente.
Under storanordiska kriget, då manskapet uppgick till över 1 100 man, blev regementet år 1700 överfört till Baltikum, deltog 1701 i slagetvid Düna, 1702 i Kliszów, 1706 i Fraustadt, samt 1708 i Holowczin och Malatitze samt 1709 i slaget vid Poltava. 1719 skickades regementet till Västerbotten för att försvara det egna landskapet.  Det deltog också i Finska kriget 1808-09 både i Finland och i Sverige.
1841, att delades Västerbottens fältjägarregemente i två kårer varvid Livbataljonen vid regementet kom att bilda Norrbottens fältjägarkår, från 1892 Norrbottens regemente.

 Minnessten över stupade knektar i Piteå komp 1788 i Öjebyn  Ö01
 Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Kalix  Ö02
 Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Gammelstad  Ö03
 Minnessten över fältsjukans offer 1809 på Alviksberget  Ö04
 Minnessten över kapitulationen 1809 i Säivis  Ö05
 Minnessten över slaget vid Piteå 1809  Ö06
 Minnessten över 1809 års fred i Haparanda  Ö07
 Minnessten över Västerbottens reg/Norrbottens fältjägarkårs lägerplats   Näsbyhed, Kalix  Ö08
Minnessten över Norrbottens regementes övningsplats på Pitholmshed  Ö09
 Minnessten över Norrbottens regemente på Notvikens lägerplats i Luleå  Ö10
 Minnessten vid Norrbottens regementes 350 års jubileum på Notvikens   lägerplats i Luleå  Ö11
 Minnessten över Bodens ingenjörkårs lägerplats i  i Notviken  Ö12
 Minnessten över Norrbottens regementes 350 års jubileum vid regementet,   Boden  Ö13
 Minnessten över kn Berglind i Regementsparken i Boden  Ö14
 En stor och ett antal mindre stenar med regementschefsnamn i   Regementsparken i Boden  Ö15
 Minnessten över Västerbottens regementes beredskapstjänst i Pirtiima,     Övertorneå   Ö16
 Minnessten över Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur  Ö17
 Veteranminnessten i Arvidsjaur  Ö18
 Minnessten över Bodens artilleriregemente i Boden  Ö19
 Minnesplatta över Norrbottens artillerikår på f d S 3 kasern i Boden  Ö20
 Minnessten över Norrlands luftvärnskår i Boden  Ö21
 Minnessten över Fo 67 i Kalix  Ö22
 Minnessten över ryttarskvadronen ur XV Kavbat beredskap i Koivumaa      Ö23
 Minnessten över sprängolyckan 1944 i Palovaara  Ö24
 Minnessten över Bodens ingenjörregemente i Boden  Ö25
 Minnessten för Ing 3 över Luleälv-olyckan 1915 i Boden  Ö26
 Minnessten över Ing 3 för Armasjärvi-olyckan 1940 i Övertorneå  Ö27
 Minnessten över XII kavbat 1944 vid Hanhivittikko fäbod, NV Övertorneå
 Ö28
 Minnessten över Ing 3 vägbygge vid Marieberg i Morjärv  Ö29
 Minnessten över Norrlands luftvärnskår i Luleå  Ö30
 Minnessten över Norrlands signalkår i Boden  Ö31
 Minnessten över Arméns intendenturförråd Norrbottensvägen 10 Boden  Ö32
 Minnesplatta för Garnisonssjukhuset i Boden  Ö33
 Minnessten över Norrbottens arméflygbataljon i Boden  Ö34
 Ö35
 Minnessten över omkommen F 21-personal på F 21 i Luleå  Ö36
 Minnessten över operation Balchen 1945 på F 21 i Luleå  Ö37
 Minnessten över F 19 1940 på F 21 i Luleå  Ö38
 Ö39
 Minnessten över svenska frivilliga i finska krig i Haparanda  Ö40
 Minnestavla över Fo 67 i Morjärv  Ö41
 Minnessten över Lapplands jägarregemente i Kiruna  Ö42
 Minnessten över beredskapsförbanden i Abisko  Ö43
 Minnessten över Ing 3 vägbygge O Kaisepakte  Ö44
 Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Boden  Ö45
  Minnessten över Sven Sjöberg i Vassijaure  Ö46
 Minnessten över helikopterolyckan 2000 på Gaskkasbákti  Ö47
 Minnessten över mj Börje Nilsson och  Åke Larsson omkomna 1989 i Avvakkotunyuri  Ö48
  Gravsten över fk Bendrik förolyckad 1912 på Lundagårdskyrkogården i Boden  Ö49
 Gravsten över den siste indelte soldaten furir Axelsson Mård på Gammelstads   kyrkogård  Ö50
 Gravsten över stupade soldater i kriget 1808-1809 Ö51
 Minnesvård för Ing 3 på Lundagårdskyrkogården i Boden  Ö52
 Minnesvård över Ing 3 manskapsgrav på  kyrkogårdei Lundagård i Boden Ö53
 Inhuggen skylt på gevärsgalleri i Morjärv  Ö54
 Inskrift på Haparanda stationshusväggS35 Draken utanför Luleå airport  Ö55
 
S35E Draken utanför Luleå airport (F21) Ö81
S29 Tunnan på uppfarten till F 21 Ö82
Hkp 3 vid Försvarsmuseet i Boden Ö83
Rb 340 på torget i Vidsel Ö84
Robot RB340 i Vidsel Ö85
Målrobot Rb02 i Vidsel Ö86
Rb 65 Bloodhound Mk1 i Vidsel Ö87
Minnessten över Carl XVI Gustafs besök vid Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur Ö91
Namninskrifter från flera kungliga personer i Åbergsfortet i Boden Ö92
Gustaf V:s namnteckning på Rödbergsfortet Ö93