Malmöhus län

Ett antal fältslag avgjordes i Malmöhus län; under Hornska kriget 1644 – 1645, under Skånska kriget 1675 – 1679 samt under det Stora nordiska kriget 1710.
I Malmöhus län fanns fyra garnisonsstäder; Malmö med Kronprinsens husarregemente, K 7 (1897 – 1927), Skånska luftvärnsregementet, Lv 4 (1942 – 1982 därefter Ystad fram till 1997) och Skånska flygflottiljen, F 10 (1942 – 1945), Ystad med Skånska dragonregementet, K 6 (1897 – 1927), Södra skånska (infanteri)regementet, I 25/I 7/P 7 (1928 – 1997), Helsingborg med Skånska husarregementet (1898 – 1927 därefter Skånska kavalleriregementet, K 2 1928 – 1942 och 1946 – 1952) och Landskrona med delar av Kronprinsens husarregemente och Wendes artilleriregemente fram till 1879 samt Wendes trängkår fram till 1907.
Södra skånska infanteriregementet, I 25, Skånska husarregementet, K 5 och Skånska dragonregementet, K 6 var fram till 1901 indelta huvudsakligen i Malmöhus län.

Registreringskort för Beteckning
 Minnessten över slaget vid Borst 1644  M01
 Minnesmonument över slaget vid Lund 1676  M02
 Minnessten över stupade i slaget vid Lund på N Nöbbelövs kyrkogård  M03
 Minnesmärke över slaget vid Billeberga Landskrona 1677  M04
 Minnesstaty (Magnus Stenbock) över slaget vid Helsingborg 1710  M05
 Minnesmärke över slaget vid Helsingborg 1710 i Ringstorp  M06
 Minnessten över Södra skånska infanteriregementets lägerplats vid Hasslemöllan  M07
 Minnessten över Södra skånska infanteriregementets lägerplats i Tvedöra  M08
 Minnesplatta över Södra skånska infanteriregementets lägerplats på Revingehed  M09
 Minnesmärke över Skånska dragonregementet i Ystad  M10
 Minnesmärke över Södra skånska infanteriregementet i Ystad  M11
 Minnesskylt över Skånska husarregementet i Berga, Helsingborg  M12
 Minnesmärke över Södra skånska regementet på Paradplatsen på Revinge hed  M13
 Minnessten över major Richter Södra skånska regementet i Tvedöra  M14
 Minnesmärke över Kronprinsens husarregemente på Limhamnsfältet, Malmö  M15
 Minnesplatta Skånska luftvärnskåren på Stadsbiblioteket i Malmö  M16
 Staty över Skånska luftvärnsregementets beredskapstid på kasernområdet i Malmö  M17
 Minnessten över Skånska luftvärnsregementets beredskapstid på Limhamnsfältet i   Malmö  M18
 Minnessten över Skånska luftvärnsregementet på kasernområdet i Ystad  M19
 Minnessten över Reservflygskolan på flygfältet i Eslöv  M20
 Minnesmärke över Skånska flygflottiljen på Bulltofta i Malmö  M21
 Minnestavla över 17 omkomna F 10 flygare i Kirseberga kyrka  M22
 Minnessten över öv af Sandeberg i Arlöv utanför Malmö  M23
 Minnessten över lt von Höpcken V Köpingebro  M24
 Minnessten över lt T Helleborg vid Charlottenlund  M25
 Minnessten över häxor soldater och fångar i Malmö  M26
 Minnessten över Södra skånska regementet på Revingehed  M27
 Minnestavla över flygolycka 1956 på Kullabergs nordsida  M28
 Minnessten över ”Hungerlägret” 1676 i Bårslöv vid Råån  M29
 Minnesmärke över 21. kustförsvarskompaniet i Mölle hamn  M30
 Minnesplatta över underofficersmässen på Revingehed  M31
M32
Veteranminnesmur” i Helsingborgs norra hamn M33
 Minnessten i markörgraven över f d skjutbanan mellan Lund och S Sandby M34
 Minnessten över Tomas Dahlberg i Revinge by M35
 Inskription över hunden Miss på det militära ridhuset i Landskrona M71
 Minnessten över Carl XII;s återkomst till Sverige 1716 Ö Skåre läge M91
 Minnessten över Carl XVI Gustafs besök 1998 på Revingehed M92
Minnesplatta över Carl XII:s besök 1700, 1715-16  i Ystad M93