Kronobergs län

Slottslänet Kronobergs län fanns som en kronofögderi från 1543 till slutet av 1590-talet.
1634 års regeringsform §24 bildades Sveriges län och här ingick det nutida Kronobergs län som en del av Smålands län vilket beskrivs som bestående av Tiohärads lagsaga och Jönköpings län (då avseende slottslänet), med residens i Kronoberg[3]. Ur Smålands län utbröts 1639 Jönköpings län och det kvarvarande länet började kallas Kronobergs län. 1654 kom området åter att tillsammans med Jönköpings län bilda ett gemensamt län, kallat Jönköpings och Kronobergs län, som sedan flera gånger delades och återskapades där det även när Kronobergs län fanns separat inte alltid omfattade hela nutida länet. 1679-1680 kom även området för nutida Kalmar län ingå i ett storlän kallat Smålands län. Från 1687 kom Kronoberg län slutgiltigt att bli ett fristående län.
 Minnessten över försvaret av Blädinge svedja 1612  G01
 Minnessten över Kronobergs regemente i Växjö  G02
 Minnessten över Kronobergs regementes 300 års jubileum i 11-parken, Växjö  G03
 Minnessten över Kronobergs regementes 350 års jubileum i Tegnaby  G04
 Minnessten över Kronobergs regemente på Kronobergshed  G05
 Minnessten över Kronobergs regemente på Kosta skjutfält  G06
 Signalsten på Kronobergs regementes kaserngård  G07
 Minnessten över införandet av allmän värnplikt i Blädinge  G08
 Minnesmärke ”I fredens tjänst” vid Utvandrarnas hus i Museiparken i Växjö  G09
 Minneskors från flygolycka vid Hästberga mosse i Göteryd, Älmhult  G10
 Minnessten över Oscar II: s fanöverlämning till Kronobergs regemente på   Kronobergshed  G91