Kristianstad län (Skåne län)

Den norra delen av Kristianstad län härjades svårt av svenskarna under Kalmarkriget 1611 – 1613, under det s k Hornska kriget 1644 – 1645 samt under det Skånska kriget 1675 – 1679.
I Kristianstad län fanns tre garnisonsstäder; Kristianstad med Norra skånska (infanteri)regementet, I 24/I 6/P 6 (1811 – 1994) och Wendes artilleriregemente, A 3 (1794 – 1994, därefter i Hässleholm fram till 2000), Hässleholm med Skånska pansarregementet – från 1963 Skånska dragonregementet, P 2 (1947 – 2000) och Skånska trängregementet, T 4 (1907 – 1994) samt Ängelholm med Skånska flygflottiljen, F 10 (1945 – 2002). Dessutom fanns Krigsflygskolan, F 5 (1926 – 1997 i Ljungbyhed (1997 – 2000 i Ängelholm).
Norra skånska infanteriregementet, I 24 var indelt i Kristianstad län.

Registerkort för Beteckning
 1612  Minnessten över slaget vid Vittsjö  L01
 1923  Minnessten över Norra skånska infanteriregementet, Ljungbyhed  L02
 1973  Minnessten över Norra skånska regementet, Kristianstad  L03
 1994  Minnessten över I 24-I 6-P 6 framför kanslihuset, Kristianstad  L04
 1994  Minnessten över I 24-I 6-P 6 Ö Boulevarden f d Södra skolan, Kristianstad  L05
 1947 Minnessten över beredskapen 1939-45, Rinkaby  L06
 1947  Minnessten Norra skånska infanteriregementets personal, Kristianstad  L07
 1967  Minnesmärke Signalstenen, Kristianstad  L08
 1993  Minnesskylt Norra skånska regementet på kanslihuset, Kristianstad  L09
 1913  Minnesmärke Wendes artilleriregementes stupade, N kasern, Kristianstad  L10
 1991  Minnesstaty Wendes artilleriregemente V Storgatan, Kristianstad  L11
 1994  Minnessten Wendes artilleriregemente, bastionen Konungen Kristianstad  L12
 Minnestavla Wendes artilleriregemente, mässen, Kronohuset, Kristianstad  L13
 1930  Minnessten Skånska dragonregementet, Dragonlägret, Ljungbyhed  L14
 1930  Minnessten Skånska kavalleriregementet, , Ljungbyhed  L15
 1959  Minnessten Skånska dragonregementets 300 års jubileum, Hässleholm  L16
 2000  Minnessten Skånska dragonregementet, Hässleholm  L17
 2000  Minnessten Wendes artilleriregemente, Hässleholm  L18
 2000  Minnessten förbanden på Ljungbyhed, Herrevadskloster  L19
 1918  Minnessten T von Johnstone och R Ragnarsson, Bonarps hed  L20
 1928  Minnessten Kronprinsens husarregemente, Bonarps hed  L21
 1945  Minnesplatta Bergslagensartilleriregemente, Huaröd  L22
 Minnessten Göta ingenjörregementesbrobygge, Gropahålet, Yngsjö  L23
 1986 Minnessten Skånska trängregementet, Hässleholm  L24
 1998  Minnessten Krigsflygskolan, Ljungbyhed  L25
 2002  Minnessten Skånska flygflottiljen, Ängelholm  L26
 2000  Minnessten 3 div Skånska flygflottiljen, Ängelholm  L27
 2000  Minnessten Södra milostaben, Kristianstad L28
 1826  Minnesmärke kronprins Carl August, Kvidinge  L29
 1997  Minnesskylt C von Döbelns bostad, Kristianstad  L30
Minnesskylt C von Cardells bostad, Kristianstad  L31
Minnessten A Ankarcrona, Tivoliparken, Kristianstad  L32
Minnessten J H Roman, Tivoliparken, Kristianstad  L33
1677  Minnessten slaget vid Anderstorp 1677  L34
 Minnesmärke Wendes artilleriregemente, Norra Åsum  L35
 Minnesmärke Wendes artilleriregemente, Rinkaby  L36
Gravkvarter Norra skånska regementet, Kristianstad L37
1908  Gravkvarter Skånska trängregementet, Hässleholm  L38
Gravmonument J C Toll, Riseberga kyrkogård  L39
 Gravsten över G E Ekelund, S:t Olofs kyrkogård  L40
 Gravsten över E Mårtensson, S:t Olofs kyrkogård  L41
Minnessten över Ing 2 traktortropp 1952 i Höjaholm SV Skånes-Fagerhult  L42
4 minnesskyltar på Stora Kronohuset + 2 kanoner på Stora torg i Kristianstad  L43
Minnessten över Wendes artilleriregementes skogsbrandsläckning i Loshult  L44
 Minnessten över tre flygpionjärer på Ljungbyhed  L45
 Minnessten över slaget 1657 vid Sibbarps skans, Osby  L46
Minnessten över Mekanikerskolan i Hässleholm L47
Minnessten över kronprins Carl Johans besök vid Marklunda rusthäll i Osby L91
1911 Minnessten över Kronprinsens husarregementes stallbrand, Bonnarps hed L71
Sk 60 i Ljungbyhed (F5) L81
J35 Draken i Ängelholm (F10) L82
J35J Draken i Rinkaby (F10) L83