Kalmar Län

Kalmar län skapades genom länsindelningen 1634 men fick inte sina nuvarande gränser förrän på 1700-talet. Det är enligt många bedömare en ”konstgjord” region utan någon riktig naturlig sammanhållning på grund av glesboddheten och storleken. Kalmar var en viktig gränsstad fram till Skånelandskapens införlivning med Sverige 1658. Därefter minskade Kalmars strategiska betydelse.  era strider om herraväldet över Sverige utkämpades i Kalmars närhet. Detta gäller framför allt Kalmarkrigen (1611–1613).
Kalmar regemente från 1500-talet, var inblandat i ett antal fälttåg från Nordiska sjuårskriget på 1560-talet till fälttåget mot Norge 1814. Kalmar regemente (I 21) avvecklades 1927 genom försvarsbeslutet 1925.
Från 1942 till 1979 låg Kalmar flygflottilj i Törneby.
Kalmar regemente upprättades igen 1994 som en försvarsområdesstab med depå. Genom försvarsbeslutet 1 kom dock regementet att avvecklas den 15 december 1997.

Registreringskort för Beteckning
 Minnessten över slaget vid Ryssby 1611  H01
 Minnessten över Kalmar regementes 300 års jubileum i stadsparken i Kalmar  H02
 Minnessten över Kalmar regementes lägerplats i Kulltorp  H03
 Minnessten över Kalmar regementes lägerplats på Hultsfreds slätt  H04
 Minnessten över Kalmar regementes övningsplats Staby i Högsby  H05
 Minnessten över Staby skvadron vid Smålands husarregemente  H06
 Minnessten över slaget 1612 vid Jutebackarna’  H07
 Minnessten över minolyckan 1941 i Gräsgård på Öland  H08
 Gravsten över E Jonsson stupad 1918 i Frankrike på Örsjö kyrkogård  H09
 Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Stadsparken, Oskarshamn  H10
 J35F Draken i Kalmar (F12) H81