Jämtlands län

I Jämtlands län stod ett antal strider mellan Norge och Sverige under den s k Hannibalsfejden 1644 – 1645, under det ´Stora nordiska kriget 1718 (Armfelts fälttåg) samt under 1808 – 1809 års krig.
Jämtland hade en garnisonsstad med Jämtlands fältjägarregemente, I 5 (1670 – 2005), Jämtlands hästjägarkår, K 8 (1834 – 1892, därefter Norrlands dragonregemente i Umeå), Norrlands artilleriregemente, A 4 (1893 – 1997) och Jämtlands flygflottilj, F 4 (1926 – 2005).
De två förstnämnda förbanden var fram till 1901 indelta i Jämtlands län.

Minnessten över Armfelts återtåg 1719 i Bustvåla  Z01
Minnessten över artillerister vid Armfelts återtåg 1719 vid Gräslidvalen  Z02
Minnessten över Armfelts återtåg 1718 vid Oppgården, Handöl  Z03
Minnessten + -platta över Armfelts återtåg 1718 vid kapellet i Handöl  Z04
Minnessten över Armfelts återtåg 1718 i Vallen, Ånn  Z05
Minnessten över Armfelts återtåg 1718 vid skansen i Duved  Z06
Minnessten över Armfelts återtåg 1718 vid Hårbörsta gård, Björnänge  Z07
Minnessten över 3 officerare från Armfelts återtåg 1718 på kyrkvallen i Näskott  Z08
Minnessten över vapenstilleståndet 1809 vid Råköskaftet  Z09
Minnessten över konventionen i Bleckåsen 1809  Z10
Minnessten över Jämtlands fältjägarregemente + 2 kanoneldrör i Östersund  Z11
Minnessten över Jämtlands fältjägarregementes beredskap i Östersund Z12
Minnessten över Jämtlands fältjägarregemente på Frösö  Z13
Minnessten över Jämtlands fältjägarregementes Hallens kompani i Hallen  Z14
Minnessten över Jämtlands hästjägarkår på Stocketitt, Frösö  Z15
Minnessten över Norrlands artilleriregemente på Frösö skans   Z16
Minnessten över Norrlands artilleriregemente i Östersund  Z17
Minnessten över Grytans artilleriskjutfält Z18
Minnessten över Jämtlands flygflottilj på Frösö  Z19
Minnessten över F 4 hundpluton på Frösö  Z20
Minnessten över 2 soldater ur I 21 omkomna 1944 i Valsjöby  Z21
Minnessten över 3 soldater ur I 5 omkomna 1944 vid Fältjägarstugan  Z22
Gravkvarter (I 5) på Norra kyrkogården i Östersund  Z23
Gravkvarter (A 4) på Östra kyrkogården i Östersund  Z24
Gravkvarter (F 4) på Frösö  Z25
Gravsten över S-O Rosén förolyckad 1952 på Frösö kyrkogård  Z26
Minnessten över 300-årsjubileet 1946 på Långö skans i Hede  Z27
Minnessten över Mörsils skans i Mörsil  Z28
Minnesmärke över Hjärpe skans i Järpen  Z29
Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Östersund  Z30
Minnessten över Duveds skans och artilleriet därstädes, Åre  Z31
Minnessten över omkomna i en minolycka 1944 i Gäddede  Z32
Minnessten vid Kallströms skans från 1893  Z33
Minnessten vid Borgsjö skans från 1893  Z34
Minnessten över 10.komp I 5 i Fjällnäs, Härjedalen  Z35
J29 Tunnan på Frösö  Z81
J35 Draken på Frösö  Z82
Minnessten över Carl XI:s besök vid förbanden i Jämtland på Frösön  Z91
Minnessten över kronprins Oscars besök vid Jämtlands brigad i Ånn  Z92
Minnessten över Carl XIV Johans besök vid Jämtlands fältjägarregemente på Frösön  Z93
Minnessten från Oscar II:s besök 1897 på A 4 Z94
Minnessten över kronprins Gustav Adolfs besök 1932 på Långö skans Z95