Hallands län

Från 1200-talet och framåt kom Halland att bli skådeplats för ett stort antal krig mellan, i huvudsak, Sverige och Danmark. Halland blev svenskt under trettio år genom uppgörelsen vid freden i Brömsebro (1645) och permanent svenskt genom freden i Roskilde (1658). Från 1676 styrdes sedan området av Skånska generalguvernementet för att från 1693 vara helt självständigt. stridigheterna mellan svenskar och danskar i början av 1500-talet kom att påverka Halland. Det skedde bland annat 1519 då gränstrakterna skövlades av svenska soldater som hämnd för att Västergötland härjats av danska soldater. Även under grevefejden förekom strider i Halland.  Det sista slaget på halländsk mark skedde vid slaget vid Fyllebro (Halmstad) den 17 augusti 1676 under skånska kriget.

 

 

 

 

 

 

 

Minnessten över slaget 1565 vid Axtorna i Falkenberg N01
Minnessten över slaget vid Mared 1565  N02
Slaget vid Genevadsbro 1657  N03
Minnessten över slaget vid Halmstad 1676 vid Kistinge gård  N04
Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Halmstad  N05
Minnesmärke över freden i Knäred 1613  N06
Minnesmärke över befästningen Lagaholm  N07
Minnessten över Hallands regemente i Halmstad  N08
Minnessten över Hallands regementes 300 års jubileum på kaserngården i Halmstad  N09
Minnessten över Hallands reg och Hallandsbrig vid Landalasjön   N10
Två robot 87 på kaserngården i Halmstad  N11
Minnessten över Hallands bataljons övningsplats Skedala hed  N12
Minnessten över omkomna vid Hallands flygflottilj på FMTS område  N13
Minnesmärke med två flp 35 Draken utanför FMTS skolhus  N14
Minnesankare af Chapman utanför FMTS skolhus  N15
Minneskors över omkomne fk P Ekman vid Glamsjön, Frillesås  N16
Gravkvarter (I 16) på Västra kyrkogården i Halmstad  N17
Gravsten över G von Segebaden omkommen 1921 i Norge på Harplinge kyrkogård  N18
Gravsten över J E A Bögvad avliden i Sinai (FN-tjänst) på Slättåkra kyrkogård  N19