Gävleborgs län

Gävleborgs län består av landskapen Gästrikland och Hälsingland. Dessa drabbades av de s k rysshärjningarna, den ryska flottans terroraktiviteter mot svensk civilbefolkning längs svenska östersjökusten samt expeditioner och strövkårer inåt landet under de sista åren av stora nordiska kriget, 1719–1721. Målet med operationen 1719 var att bränna Gävle, något som man trots upprepade försök misslyckades med då Fredriksskans fästning och 1 000 man ur Jämtlands dragonregemente bjöd hårt motstånd. Den ryska galärflottan inriktade sig 1721 åter på norrlandskusten och anföll och brände bl a Söderhamn och Hudiksvall.

Registerkort för Beteckning
Minnessten över strider mot Norge på 1640-talet vid skansen i Kårböle X01
Minnesmärke över ryska härjningar 1719 på Fredriksskans i Gävle X02
Minnessten över Gustav Vasas besök i Ovansjö 1521, Hälsingland X03
Minnessten över Hälsinge regementes lägerplats Mohed i Mo X04
Minnessten över Hälsinge regemente i Regementsparken i Gävle X05
Minnessten över Hälsinge regemente vid Soldathemmet X06
Minnessten över Hälsinge regementes Forsa kompani vid kyrkan i Forsa X07
Minnessten över Hälsinge regementes Alfta kompani vid kyrkan i Alfta X08
Minnessten över Hälsinge regementes Järvsö kompani i Järvsö X09
Minnessten över Hälsinge regementes Delsbo kompani i Delsbo X10
Minnestavla över Hälsinge regementes Arbrå kompani vid Arbrå kyrka X11
Minnessten över Livregementets dragoners 4.skvadron i Koversta gammelby, Östfärnebo X12
Minnessten över Gustav Vasas besök vid Kungsgården Norrala, Söderhamn X13
Minnessten Svea Ingenjörkårs vägbygge 1911 Bönan, N Gävle X14
Minnesplatta över Ing 1 6.komp brobygge 1981 i kommunhuset i Söderhamn X15
Minnessten över stupade soldater på Limön, Gävle X16
Minnessten över soldaten J Borg vid Hälsinge regemente i Färila X17
Minnessten över soldaten Johan Erik Gadd, Forsa kompani vid Stora skjutbanan X18
Minnessten över kronobåtsmän från Enånger X19
Propellerblad mm som minne av generalen Birger Schyberg 1953 S Trönö ,Söderhamn X20
Gravkvarter (I 14) på Nya kyrkogården i Gävle X21
AJ37 Viggen i Söderhamn (F15) X81
Minnessten över Gustaf V:s besök på Hälsinge regemente 1924 X91