Dalarnas län

Dalarna

På 1500-talet flydde Gustav Vasa till Dalarna undan Kristian II. Se Gustav Vasas öden och äventyr i Dalarna.  Allmogen i Dalarna och borgarna i Stockholm tillhörde därför de som först stödde Gustav Vasa när han reste upprorsfanan. År 1521 stod slaget vid Brunnbäcks färja mellan Kristian II:s och Gustav Vasas trupper, de senare anförda av Peder Svensson från Vibberboda och Olof Bonde från Norrbärke. De svenska styrkorna vann och danskarna jagades ut ur landskapet.
Ökningen av kungamakten, lågkonjunkturen och inte minst reformationen och indragningen av kyrkans egendomar alienerade dock snart Dalaallmogen från konungen. Tre daluppror bröts ut som dock alla rann ut i sanden utan att några stridshandlingar skedde.

Minnesmärke över slaget vid Brunnbäck W01
Minnessten över stupade karoliner på Romme hed W02
Minnesmärke över Dalregementet i Falun W03
Minnessten över Dalregementets lägerplats på Rommehed i Stora Tuna W04
Minnessten över Dalregementets livkompani på Rommehed i Stora Tuna W05
Minnessten över Dalregementets Gagnefs kompani vid kyrkan i Gagnef W06
Minnessten över Dalregementets Leksands kompani vid kyrkan i Leksand W07
Minnessten över Dalregementets Rättviks kompani vid kyrkan i Rättvik W08
Minnessten över Dalregementets Mora kompani vid kyrkan i Mora W09
Minnessten över Dalregementets Orsa kompani vid kyrkan i Orsa W10
Minnessten över Peder Svensson 1521 i Hedemora W11
Minnessten över Magnus Stenbock utanför regementet i Falun W12
Minnesplatta över krp J Gifting på f d Komtillmåttakrog i Gagnef W13
Staty av krp J Gifting på torget i Orsa W14
Minnesmärke över Dalregementets överstelöjtnantsboställe i Säter W15
Minnestavla över kompanicheferna vid Dalregementets Västerdalskompani i Äppelbo W16
Minnessten över Dalregementets beredskapstjänst 1940 i Fulunäs, Lima W17
Minnessten över Martin Ekström i Born W18
Minnessten över en regementsmanöver 1864 i Smedjebacken W19
Minnessten över Daniel Buskovius bondetåg mot Särna 1644 i Bunkris W20
Minnessten över Daniel Buskovius vid Särna gamla kyrka W21
Minnessten över kaptensbostället Fagerberg vid Dalregementets Rättviks kompani på Tammeråsen W22
Minnessten över Dalregementets livkompani vid Husby kyrka W23
Minnessten över Dalregementets översteboställe vid Näs kungsgård W24
Minnessten över sex soldater som drunknade i forsen 1634 på väg till trettioåriga kriget NV Malungsfors W25
Minnessten över Dalregementets krigsbyggnadskompani 1940 i Vervnäs W26
Minnestavla över kaptensbostället Stenberg vid Dalregementets Orsa kompani W27
Minnesmärke över haveri med J 26 Mustang  på Jungfruberget utanför Falun 1951 W28
Minnesmärke över omkomna i flyghaveri 1943 på Kutåsen Skördrisberget SV Malung W29
Gravkvarter (I 13) på kyrkogården i Stora Tuna W30
Gravsten över G Eriksson omkommen 1943 på Skogskyrkogården i Falun W31
Gravvård över A Ahrenberg död 1968 på Steneby kyrkogård W32
Minnessten över Gustaf VI Adolfs och drottning Louises besök vid Dalregementet i Falun W91