Södermanlands län

Unionstidens strider utkämpades till stor del i Södermanland. Karl Knutsson (Bonde) överrumplades i februari 1457 i Strängnäs och Kristian I slogs 1467 i slaget vid Julita socken nära KatrineholmGustav Vasa valdes till konung i Strängnäs 1523. Därefter började en epok av stor utveckling. Slotten byggdes om och utrustades, städernas handel utvecklades raskt och jordbruket fick ett oerhört uppsving. Södermanland var under Vasatiden liksom senare rikast på adelsgods i Sverige. 
Landskapet själv var under 1600-talet förskonat från krig och har sedermera endast en gång utsatts för fientliga härjningar, nämligen 1719, då Östersjökusten med städer, bruk och herrgårdar skövlades och brändes av ryska trupper. Genom segern vid Baggensstäket slogs fienden tillbaka och Stockholm räddades.

 

 

 

 

 

 

 

Minnestavla över generalen Gustaf Adolf von Siegroth D01
Minnessten över Södermanlands regemente på Malma hed D02
Minnessten över Södermanlands regemente i Strängnäs D03
Minnessten över Östra/Mellersta militärområdesstaben i Strängnäs D04
Inhugget minnesmärke över Södermanlands flygflottilj i Skavsta D05
Inhugget minnesmärke över omkomna vid Södermanlands flygflottilj i Skafsta, Nyköping D06
Veteranminnessten i Stadsparken i Eskilstuna D07
Veteranminnessten vid Nabbviken i Strängnäs D08
Gravkvarter (I 10) på L Malma kyrkogård D09
Gravkvarter för Södermanlands regemente på kyrkogården i Strängnäs D10
Gravsten över  S O Johansson omkommen vid olycka på I 18 på Mariefreds kyrkogård D11