Stockholms län

Sedan Gustav Vasas tid har endast ett fältslag ägt rum i Stockholms län; slaget vid Baggensstäket 1719.
Genom utflyttningen av förbanden från Stockholms innerstad framförallt under andra hälften av 1900-talet har ett antal förband grupperats i Stockholms län; Svea livgarde, I 1 (1523 – 2000) först i Solna 1947 – 1970 och därefter i Kungsängen 1970 – 2000, Vaxholms grenadjärregemente, I 26 1902 – 1927 i på Rindö, Svea artilleriregemente, A 1 1949 – 1963 i Rissne, Stockholms luftvärnskår, Lv 2 blev Roslagens luftvärnskår 1952 – 2000 i Norrtälje, Svea ingenjörregemente, Ing 1 fanns 1922 – 1970 i Solna och 1970- 1997 i Almnäs V Södertälje och Signalregementet 1937 – 1957 i Solna före flytt till Uppsala. Marinens bas flyttade från Skeppsholmen 1968 till Berga och tre flygflottiljer fanns grupperade i länet; Roslagens flygflottilj, F 2 i Hägernäs 1926 – 1949, Svea flygflottilj, F 8 i Barkarby 1938 – 1963 och Södertörns flygflottilj, F 18 i Tullinge 1946 – 1974.

Registreringskort för Beteckning
 Minnesmonument över slaget 1719 vid Stäket på Skogsö, Baggensstäket  B01
 Minnesmärke över stupad i utlandstjänst (UNIFIL) på Livgardet, Kungsängen  B02
 Minnesmärken över stupade i utlandstjänst (ISAF) på Livgardet, Kungsängen  B03
 Minnesmärke över stupad i utlandstjänst (KFOR M) på Livgardet, Kungsängen  B04
 Minnesmärken över stupade i utlandstjänst (KFOR) på Livgardet, Kungsängen  B05
 Minnesmärke över stupade i utlandstjänst (IFOR) på Livgardet, Kungsängen  B06
 Minnesmärke över den svenska FN-tjänsten på Cypern (UNFICYP)  B07
 Minnesplatta över Svea livgarde i Sörentorp, Solna  B08
 Minnessten över Göta livgardes fästningsbataljon på Rindö  B09
 Minnessten  över 7.komp Göta livgarde fältarb i Badhusparken Gribbylund, Täby  B10
 Minnessten över Vaxholms grenadjärregemente på Rindö  B11
 Minnessten över indelta soldater vid Upplands regemente på kyrkogården i   Markim  B12
 Minnessten över Livregementets till häst livkompani vid Arenberga gård, Märsta  B13
 Minnessten över Livregementets dragoners livskvadron i Rotebro  B14
 Minnessten över Livregementets dragoners 3.skvadron vid Vämblinge gård,   Estuna  B15
 Inhuggen text till minne av Täby dragoner och båtsmän på Täby kyrkogård  B16
 Minnessten över Vaxholms artillerikår och Vaxö läger, Vaxholm  B17
 Minnesstaty av Gustav Vasa på Hemvärnets stridsskola  B18
 Minnestavla över Svea artilleriregemente på Rissne herrgård, Sundbyberg  B19
 Minnessten över Svea ingenjörregemente på Frösundavik, Solna  B20
 Minnessten över fästningsingkomp Svea ingenjörregemente på Vaxön  B21
 Minnessten över Svea ingenjörregemente på Svartsö  B22
 Minnessten över Ålsta rusthåll nr 16  B23
 Minnessten vid furir Alms ryttartorp, Ålsta  B24
 Minnessten över av Svea ingenjörregemente på Almnäs  B25
 Minnestavla över Signalregementet på Lilla Frösunda herrgård, Solna  B26
 Minnessten över förbanden på Rindö  B27
 Minnessten över beredskapen vid Vaxholms kustartilleriregemente på Rindö  B28
 Minnessten över Roslagens flygflottilj i Hägernäs  B29
 Minnessten över Svea flygflottilj i Barkarby  B30
 Minnessten över W von Döbeln i Karlbergs slottspark, Solna  B31
 Minnessten över Krigsskolan 100 år i Karlbergs slottspark, Solna  B32
 Minnessten över Krigsskolan 200 år i Karlbergs slottspark, Solna  B33
 Minnessten över minolycka 1942 i Karlbergs slottspark, Solna  B34
  ”Borggårdsklockan” framför Karlbergs slott, Solna  B35
 Minnestavlor över stupade officerare i kapellet, Karlbergs slott, Solna  B36
 Minnesmärke över flygvapnet utanför matsalen Karlberg B37
 Minnesplatta över Infanteriets stridsskola på Rosersbergs slott  B38
 Minnessten över förbanden på Drottningholms slott  B39
 Nio minnesstenar från Arningelinjen (norra linjen) mellan Viggbyholm och Gribbylund  B40
 Minnessten över övningsområdet Järvafältet i Akalla  B41
 Minnessten över Svea ingbat och 5.komp Ing 1:s vägbyggen på Värmdö  B42
 Minnesmärke över MKO Uhbat verksamhet  B43
 Älvsnabbenmonumentet på Kapellön i Haninge  B44
 Minnestavla över ult Wilhelm von Schwerin i Erstaviks kapell  B45
 Minnessten över löjtnant frih G Cronstedt vid Bögs gård på Järvafältet  B46
 Minnessten över kolerans offer på Vaxholms fästning  B47
 Minnesankare på Hemvärnets stridsskola   B48
 Minnesmärke över Hårsfjärdenolyckan 1941 på Märsgarn  B49
 Minnestavla över omkomna vid olycka i Nynäshamn 1948 på Vaxholms kastell  B50
 Monument över marinflygare Sten Bartelson på Vaxholms fästning  B51
 Minnestavla över omkomna 2004 på Sollenkroka utanför Vaxholm  B52
 Minnestavla över omkommen 2008 på Vaxholms kastell  B53
 Minnestavla över omkomna vid sprängningsolycka 1887 på i Vaxholm  B54
 Minnestavla över omkommen vid pjäsolyckan Stora skogsskär Utö 2008  B55
 Minnessten över omkomna vid 1.hkpdiv på Berga, Hårsfjärden  B56
Runsten över Kustjägarskolan på Rindö  B57
 Minnessten över bortgångna kamrater vid Södertörns flygflottilj i Tullinge  B58
 Minnesmonument över Lv 3 i Norrtälje  B59
 Minnessten över Roslagens luftvärnsregementes beredskap 1940 i Norrtälje  B60
 Minnessten över genlt Bror Cederström, Signhildsberg B61
 Minnesmärke över 200 års minnet av förlusten av Finland 2009 i   Grisslehamn  B62
 Minnessten över Södra Roslags första båtsmanskompani på Vallentuna   kyrkogård  B63
  Invalidkyrkogården i Ulriksdals slottspark, Solna  B64
 Garnisonskyrkogården i Silverdal, Sollentuna  B65
 Minnesvård över förolyckade soldater 1887 på Vaxholms nya kyrkogård  B66
 Gravsten över övlt Kafle på Invalidkyrkogården i Ulriksdal  B67
 B68
 Gravsten över flygbaronen Carl Cederström på Ingarö kyrkogård  B69
 Gravkvarter (A 1) på kyrkogården i Vaxholm  B70
 Gravsten över KABA Amundsson på Solna kyrkogård  B71
  Fem grifter från Dalarö skans begravningsplats på ön Kycklingarna  B72
 Minnessten över Upplands regementes Hundra härads kompani vid Norrbygård i   Lunda  B73
 Minnessten över Erik Dahlberg på Södertäljevägen, Nykvarn B74
 Två trofékanoner framför kanslihuset i Kungsängen  B75
  Fredrikshofsklangarna i Kungsängen  B76
Minnestavla över Göta Livgardes verksamhet på Utö  B77
 Hästgrav (Gubben) vid Bornsjön mellan Skårby gård och Fågelsta B81
 Hundgrav (Pompe) i Karlbergsparken B82
 Hundgrav (kustjägarhunden Kamir) på Korsö B83
 Minnessten över Gustaf III:s inspektion av flottan 1788 på Rindö B91
 Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Lv 3 B92