Tyskland

Text kommer

DE01. 1630 Minnessten över landstigningen på Usedom
DE02. 1631 o 1813 Schwedenstein över svenska arméns samling i Göritz
DE03. 1631 Minnessten över slaget vid Breitenfeld
DE04. 1631 Schwedensäule över övergången av Rhen i Riedstadt-Erfelden
DE05. 1632 Minnessten över svenska arméns samling i Eckertsberg
DE06. 1632 Minnestavla över stupade svenska officerare i Nürnberg-Wöhrd
DE07. 1632 Minnessten till 300-årsminnet av Gustaf II Adolf i Weissenfels
DE08. 1632 Schwedenstein över slaget i Lützen (6 nov)
DE09. 1634 Minnessten över slaget i Nördlingen
DE10. 1634 Schwedenstein auf dem Steigerkopf
DE11. 1636 Schwedenpappel o Schwedenstein över slaget i Wittstock
DE12. 1636 Massgrav från slaget i Wittstock
DE13. 1642 Torstenssonlinden och Schwedendenkmal i Freiberg
DE14 1706 Schwedenstein vid Nechern (05-29)
DE15. 1707 Minnessten över mötet i Altranstädt
DE16. 1712 Minnessten över slaget i Gadebusch
DE17. 1739 Sinclairs och McDuwalls gravar i Nicolaikyrkan i Stralsund
DE18. 1813 Minnessten över slaget vid Dennewitz
DE19. 1813 Gravsten över officeren Friedrich Ulrich von Celsing i Rosslau
DE20. 1813 Minnessten över slaget i Bornhöft
DE21. 1849 Gravsten för svenske soldaten Maggeby på Alter Friedhof i Flensburg
DE22. 1849 Gravsten för svenske husaren Runqvist på Alter Friedhof i Flensburg
DE23. 1849 Gravkors för norske soldaten Olsen på Alter Friedhof i Flensburg
DE24. 1849 Gravsten för svenske soldaten Borgfeldt på Alter Friedhof i Flensburg
DE25. 1849-50 Gravkors för svenska Livgrenadjärer på Alter Friedhof i Flensburg)
DE26. 1850 Gravsten för svenske husaren Engqvist på Alter Friedhof i Flensburg
DE27. 1850 Gravkors för svenske vicekorpral Schildt på Alter Friedhof i Flensburg
DE28 Minnesmärke över Gustaf II Adolf i Werben
DE29 Minnessten o -tavla över svenske officeren Friedrich Gustav von Pettersson i Stralsund
DE30 Minnestavla över svenske sjöofficeren Dietrich Johann Longé i Stralsund
DE31 Minnessten över slaget vid Totenhöhe 1646 i Frankenberg, Eder
DE32 Minnestavla över Karl XII:s vistelse 1715 i Stralsund
DE33 1646 Wrangels gravvård i Rådhuset i Wismar
DE34 Minneslund över stupade svenska soldater i Afganistan i Potsdam